h
11 november 2019

Het aantal jeugdigen met een zorgvraag is NIET gestegen.

De SP Terneuzen heeft vragen gesteld aan het College over de Monitor Jeugdhulp. Het viel ons op dat het AANTAL jeugdigen vaak als oorzaak werd opgevoerd voor mega tekorten in de Jeugdzorg.

Lees verder
4 november 2019

Duurzame politiek in Terneuzen ?

Het voeren van een weinig "duurzame" politiek zorgt ervoor dat mensen wel degelijk buiten de boot kunnen vallen. En ja, ook ik had - net als wat Niek van Waterschoot uitsprak op de commissievergadering Samenleving op 22 oktober jl. - grote moeite met het combineren van "iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente" en "de mensen zullen niet meer de zorg krijgen die ze gewend zijn".

Lees verder
29 oktober 2019

Vernieuwde Wet Inburgering

Kun je het een gemeente kwalijk nemen dat ze gaan voorsorteren op een nieuwe wet ? Of is dat niet de kern van de zaak ? Een nieuwe wet wordt ingevoerd door het Rijk, niet door een gemeente.

Lees verder
25 oktober 2019

Terneuzen ging snel van start

"Inburgeraars doen te lang over hun inburgering". Althans, dat vindt minister Koolmees. Hij heeft daarom de taak op zich genomen om de nieuwe Wet inburgering op te zetten.

Lees verder
29 september 2019

discussie over legaal cannabis kweken voor medicinaal gebruik

De SP heeft samen met D66 en 50+ een motie ingediend aangaande de thuisteelt van medicinale cannabis.

Lees verder
23 september 2019

Bijdrage schoolreisje is VRIJWILLIG.

“Iedereen moet mee kunnen doen in onze gemeente en al helemaal onze schoolgaande jeugd. Deelname aan een schoolreisje of andere – door de school georganiseerde - activiteiten mogen niet afhangen van een financiële bijdrage die ouders wel of niet kunnen betalen.

Lees verder
22 september 2019

AARDE, BOER EN CONSUMENT VERDIENEN MEER

De Nederlandse land- en tuinbouw wordt met veel respect bekeken in de wereld. Toch komt de SP met plannen voor verbeteringen in de agrarische sector. Waarom?
Lees verder
16 september 2019

Een rolstoel was hard nodig

We hebben een familie uit Eritrea super blij kunnen maken door ze simpelweg een rolstoel te geven.

Lees verder
27 augustus 2019

Vluchtelingenwerk op 10 september a.s.

Hieronder een oproep aan iedereen die Vluchtelingenwerk een warm hart toedraagt. Geschreven door Niek van Waterschoot.

De SP Terneuzen staat vierkant achter Vluchtelingenwerk.

Lees verder
24 augustus 2019

Het feest kan beginnen

Ondertussen is alle informatie te vinden aangaande de bereikbaarheid van de stad Terneuzen op 31 augustus a.s. De dag die groots gevierd zal worden i.v.m. 75 jaar vrijheid.

Lees verder

Pagina's