h

Onrecht in de Vrije Huursector: Verhuur van Verwaarloosde Panden met Huurverhogingen

5 februari 2024

Onrecht in de Vrije Huursector: Verhuur van Verwaarloosde Panden met Huurverhogingen

Foto: SP
Door: Anja Aarnoudse (SP Hulpdienst Terneuzen)

In onze gemeente worden huurwoningen in de vrije sector verhuurd die eerder lijken op sloopobjecten dan op leefbare woningen. Het schrijnende aspect? Deze panden krijgen nog huurverhogingen opgelegd, waardoor huurders de prijs betalen voor gebrekkig onderhoud en verwaarlozing.

Een blik op de realiteit onthult een verontrustend beeld van woningen die niet voldoen aan minimale leef-standaarden. Het is meer dan alleen esthetisch ongemak; het raakt de kern van wat een thuis zou moeten zijn. Van lekkende daken tot verouderde elektrische systemen, deze panden vragen niet alleen om aandacht, maar om dringende actie.

Het is des te alarmerender dat dergelijke woningen, die in veel gevallen niet voldoen aan de basisvereisten voor bewoning, worden geconfronteerd met huurverhogingen. Het lijkt een perverse prikkel voor verhuurders om hun verantwoordelijkheden te ontlopen, wetende dat ze toch kunnen rekenen op een hogere huurprijs, zelfs voor onwaardige woonomstandigheden.

De lokale overheid benadrukt het belang van goed verhuurderschap, zoals te lezen is op de website van de gemeente Terneuzen https://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Goed_verhuurderschap.

Dit roept de vraag op of de huidige praktijken in lijn zijn met deze principes. Wordt het niet eens tijd voor een grondige kwaliteitsevaluatie van de huurwoningen in onze gemeente?

Beoog een vrije huursector die niet alleen vrij is van onredelijke huurverhogingen, maar ook vrij is van verwaarlozing en onveilige leefomstandigheden. Streef naar een gemeenschap waarin goed verhuurderschap geen lege belofte is, maar een concrete realiteit voor iedere huurder.

Meer informatie: 

Heeft u bijvoorbeeld een klacht over de hoogte van uw huur, dan kunt u terecht bij de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).
Andere klachten moet u eerst indienen bij uw verhuurder en de verhuurder de kans geven om uw klacht op te lossen. 

Reactie toevoegen

U bent hier