h

Dreigende Vervoersarmoede in Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen

16 februari 2024

Dreigende Vervoersarmoede in Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen

Foto: Wikipedia
Op 22 februari zal tijdens de commissievergadering samenleving de motie "Gratis OV voor de minima" worden besproken. Deze motie, ingediend door de SP, komt voort uit verhalen van Terneuzense inwoners die de kosten van het openbaar vervoer, (wmo) taxi, en auto niet meer kunnen opbrengen. In Zeeuws-Vlaanderen wordt dit probleem verder verergerd door de beperkte dekking van het huidige openbaar vervoer. Met steun van de oppositiepartijen hoopt de SP dat de motie op 7 maart tijdens de raadsvergadering zal worden aangenomen.

De SP baseert haar pleidooi op het succes van een proef op Schouwen-Duiveland, waar gratis openbaar vervoer voor de minima vervoersarmoede verminderde en eenzaamheid aanpakte. Het fenomeen vervoersarmoede dreigt een nieuwe crisis te worden, volgens een studie van TNO. De studie wijst op een groep van 113.000 tot 270.000 huishoudens in Nederland, vooral in middelgrote steden en landelijke gebieden, die kampen met de onbetaalbaarheid van vervoer.

De energietransitie en de ontmoediging van brandstofauto's vormen een extra last voor mensen met een laag inkomen. Elektrisch rijden is financieel buiten bereik, terwijl het openbaar vervoer ook geen volwaardig alternatief biedt vanwege gebrekkige verbindingen. Subsidies op elektrische auto's en stimulering van alternatieve vervoersmiddelen zoals elektrische fietsen worden als oplossingen voorgesteld.

Het Armoedefonds waarschuwt voor de noodzaak van structurele oplossingen, zoals een hoger minimumloon en uitkeringen. TNO benadrukt het belang van een brede aanpak, waarbij nieuwbouwlocaties nabij ov-knooppunten worden bevorderd. De SP heeft al enkele jaren het standpunt om dat het openbaar vervoer in weer publieke handen moet komen, om zo een betaalbaar en toegankelijk alternatief te bieden voor auto's.

In Zeeland, met name Zeeuws-Vlaanderen, dreigt de mobiliteitssituatie nog meer te verslechteren door provinciale plannen voor fijnmazig openbaar vervoer met flex-taxi's en deelmobiliteit. Ondanks tegenstand van de SP wordt deze strategie doorgezet, met de hoop op snellere, makkelijkere en betere reismogelijkheden. De SP blijft echter kritisch, met name voor Zeeuws-Vlaanderen, en ziet dit als een verontrustend plan.

Kijktip Pointer: Vervoersarmoede: minder bussen, minder kansen

Reactie toevoegen

U bent hier