h

Petitie overhandigd aan burgemeester van Merrienboer | Halfzacht of hard gekookt ei?

2 februari 2024

Petitie overhandigd aan burgemeester van Merrienboer | Halfzacht of hard gekookt ei?

Op donderdag 1 februari hebben een aantal inwoners van Sluiskil de petitie "Flexbewoning in Sluiskil" overhandigd met 189 handtekeningen, aan burgemeester Merrienboer. 
De petitie laten wij openstaan totdat de problemen in Sluiskil zijn opgelost en de leefbaarheid in het dorp is verbeterd. Inmiddels is de petitie door 199 mensen ondertekend!

De burgemeester was onder de indruk van de petitie en stak de inwoners een hart onder de riem, als burgervader toonde hij begrip en ook hij maakt zich zorgen over de leefbaarheid in Sluiskil.

Merrienboer komt uit Eindhoven, maar in de jaren ’70 kwam hij regelmatig bij zijn oom en tante die in Sluiskil woonden. Hij vertelde ook dat hij bij zijn sollicitatie als burgemeester van Terneuzen, als eerste Sluiskil en de oude woning van zijn familie had bezocht. Danny Gloudemans, één van de insprekers van Sluiskil, vertelde dat hij ook niet geboren en getogen is in Sluiskil, maar wel zijn hart heeft verloren aan het mooie dorp. 

Tijdens de raadsvergadering van 1 februari werd de motie ‘huisvesting arbeidsmigranten’ besproken. Deze motie was ingediend door de Pvda/GroenLinks. Vorige week hadden wij een wijzigingsvoorstel gestuurd naar de indieners van de motie. Jammergenoeg werd slechts één van onze goede aanvullingen in de motie van de Pvda/GroenLinks verwerkt. De motie hebben we dan ook niet mede ondertekend. In overleg met onze fractie hebben we wel VOOR deze motie gestemd.

Afgekapt 
Helaas kapte de burgemeester het betoog van ons raadslid Mart Smit, over de leefbaarheidsproblemen in Sluiskil, na twee waarschuwingen af, en moest hij improviserend verder gaan. (Dat krijg je al je je niet houdt aan het “reglement van orde”). Desalniettemin heeft hij zijn best gedaan om voor Sluiskil een punt te maken.
Het betoog kunt u lezen in de column van Mart Smit, klik hier.

Halfzacht of hard gekookt ei? 
De SP is nog steeds van mening dat deze motie niet ver genoeg gaat. Wethouder Hulle heeft tijdens de raadsvergadering een toezegging gedaan om o.a. met de ‘halfzachte’ motie aan de slag te gaan. Hij stelt binnen 2 maanden met een plan van aanpak te komen. Op onze vragen over handhaving heeft wethouder van Hulle beloofd om met een nieuw samen te stellen groep mensen te komen die hij “The Special Forces” noemde. Aan mij heeft hij tevens de toezegging gedaan dat het geen handhaving vanachter een bureau wordt, maar fysiek en zichtbaar op straat. 

Met deze toezegging zal er binnen 2 maanden een plan van aanpak aan de raad worden voorgesteld en zal er zicht zijn op een mogelijke snelle verbetering van de leefbaarheid in de gemeente Terneuzen en in het bijzonder voor Sluiskil en de wijk Triniteit in Terneuzen. 

Waarom heeft de SP geen motie ingediend die veel verder gaat?
Indien wij gisteravond een andere motie hadden ingediend, hadden wij de meerderheid van de raad niet meegekregen. Je kan dan wel een heel duidelijk standpunt willen maken, maar daar schieten wij voor onze inwoners niet veel mee op. 

We houden daarom onze verregaande moties achter de hand. Indien blijkt dat er binnen een half jaar het plan van aanpak van de wethouder niet werkt, zullen wij alsnog deze moties indienen of een initiatiefvoorstel doen in de gemeenteraad. 

De SP blijft er als een waakhond bovenop zitten!

Reactie toevoegen

U bent hier