h

Nieuws van de afdeling

15 juli 2024

OVER STOF- EN STANKOVERLAST IN SLUISKIL

In gesprek met Bart van Kent, SP-Tweede Kamerlid

Op vrijdagmiddag 19 juli komt SP-Tweede Kamerlid, Bart van Kent , naar Sluiskil om met een aantal bewoners in gesprek te gaan over de stof- en stankoverlast in Sluiskil. Wij zijn op zoek naar bewoners die overlast ervaren en met hem hierover in gesprek willen gaan.

Lees verder
10 juli 2024

Gemeenteraad Terneuzen Stemt Unaniem in met SP-Motie tegen Energiecongestie

Foto: Omroep Zeeland
Terneuzen, 2 juli 2024 - De gemeenteraad van Terneuzen heeft unaniem een motie van de SP aangenomen om een brandbrief te sturen naar Minister van Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans (VVD) en Minister van Economische Zaken Dirk Beljaarts (PVV). De brief dringt aan op urgente maatregelen tegen de energiecongestie in Zeeuws-Vlaanderen.<--break-> 

De motie, geïnitieerd door raadscommissielid Smit, werd besproken tijdens de commissievergadering omgeving op 19 juni. Smit stelde vast dat de regio Zeeuws-Vlaanderen stagneert door ernstige energiecongestie, wat aanzienlijke negatieve gevolgen heeft. Smit stelde voor om een motie in te dienen als noodsignaal richting Den Haag. Dit voorstel werd door de commissieleden ondersteund en gezamenlijk besloten om dit te doen via een brandbrief.

Lees verder
5 juli 2024

Maak van Ecocide een misdaad

Foto: YOU MOVE EUROPE
Milieuvervuiling en milieucriminaliteit, zoals illegale dumping en gesjoemel met stookolie moet hard aangepakt worden. Incidenten zoals bij ChemiePack, DOW, Shell en Chemours zorgen voor veel onrust bij (ex)-werknemers en omwonenden. De chemiesector is kwetsbaar.

Milieuregels moeten dan ook strikt worden nageleefd, voor bedrijven die een loopje nemen met de veiligheid is geen ruimte. Veel bedrijven komen hier mee weg, doordat provincies, het ILT, de NVWA en de gemeenten de handhaving niet goed op orde hebben. Goed onafhankelijk toezicht en strenge handhaving hierop is essentieel.

Lees verder
4 juli 2024

SP blijft strijden tegen Plannen voor Huisvesting Arbeidsmigranten Zandstraat

Foto: Mart Smit / Mart Smit

Op dinsdag 2 juli heeft de gemeenteraad van Terneuzen een positief advies gegeven voor de bouw van shortstay huisvesting voor 96 internationale werknemers aan de Zandstraat 2. Dit advies werd gegeven op grond van het verzwaard adviesrecht en kreeg 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen.

Lees verder
6 juni 2024

Nieuwe Fractievoorzitter voor SP Terneuzen

Foto: SP
Met trots kondigt de SP Terneuzen de benoeming van Sonja Mulleman aan als nieuwe fractievoorzitter. Op de raadsvergadering van 11 juni zal Mulleman officieel geïnstalleerd worden als raadslid in de gemeente Terneuzen.

Mulleman volgt Jean-Paul Castelijn op, die vanwege privéomstandigheden zijn functie als fractievoorzitter neerlegt. Castelijn heeft zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme voor de SP ingezet en verdient onze dank en waardering.

Lees verder
5 juni 2024

Update Flexbewoning

Op 1 februari 2024 hebben inwoners van Sluiskil de petitie “Flexbewoning Sluiskil” overhandigd aan de burgemeester van Terneuzen. Hier leest u wat er sindsdien is gebeurd en wat de volgende stappen zijn. Wat gaat er veranderen in Sluiskil? Wat kunt u als inwoner nog doen?

Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier