h

Nieuws van de afdeling

16 februari 2024

Dreigende Vervoersarmoede in Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen

Foto: Wikipedia
Op 22 februari zal tijdens de commissievergadering samenleving de motie "Gratis OV voor de minima" worden besproken. Deze motie, ingediend door de SP, komt voort uit verhalen van Terneuzense inwoners die de kosten van het openbaar vervoer, (wmo) taxi, en auto niet meer kunnen opbrengen. In Zeeuws-Vlaanderen wordt dit probleem verder verergerd door de beperkte dekking van het huidige openbaar vervoer. Met steun van de oppositiepartijen hoopt de SP dat de motie op 7 maart tijdens de raadsvergadering zal worden aangenomen.

De SP baseert haar pleidooi op het succes van een proef op Schouwen-Duiveland, waar gratis openbaar vervoer voor de minima vervoersarmoede verminderde en eenzaamheid aanpakte. Het fenomeen vervoersarmoede dreigt een nieuwe crisis te worden, volgens een studie van TNO. De studie wijst op een groep van 113.000 tot 270.000 huishoudens in Nederland, vooral in middelgrote steden en landelijke gebieden, die kampen met de onbetaalbaarheid van vervoer.

Lees verder
5 februari 2024

Onrecht in de Vrije Huursector: Verhuur van Verwaarloosde Panden met Huurverhogingen

Foto: SP
Door: Anja Aarnoudse (SP Hulpdienst Terneuzen)

In onze gemeente worden huurwoningen in de vrije sector verhuurd die eerder lijken op sloopobjecten dan op leefbare woningen. Het schrijnende aspect? Deze panden krijgen nog huurverhogingen opgelegd, waardoor huurders de prijs betalen voor gebrekkig onderhoud en verwaarlozing.

Een blik op de realiteit onthult een verontrustend beeld van woningen die niet voldoen aan minimale leef-standaarden. Het is meer dan alleen esthetisch ongemak; het raakt de kern van wat een thuis zou moeten zijn. Van lekkende daken tot verouderde elektrische systemen, deze panden vragen niet alleen om aandacht, maar om dringende actie.

Lees verder
2 februari 2024

Petitie overhandigd aan burgemeester van Merrienboer | Halfzacht of hard gekookt ei?

Op donderdag 1 februari hebben een aantal inwoners van Sluiskil de petitie "Flexbewoning in Sluiskil" overhandigd met 189 handtekeningen, aan burgemeester Merrienboer. 
De petitie laten wij openstaan totdat de problemen in Sluiskil zijn opgelost en de leefbaarheid in het dorp is verbeterd. Inmiddels is de petitie door 199 mensen ondertekend!

De burgemeester was onder de indruk van de petitie en stak de inwoners een hart onder de riem, als burgervader toonde hij begrip en ook hij maakt zich zorgen over de leefbaarheid in Sluiskil.

Lees verder
30 januari 2024

Inwoners Sluiskil overhandigen Petitie 'Flexbewoning in Sluiskil' aan Burgemeester Terneuzen

Foto: SP
Aankomende donderdag 1 februari om 19:00 uur zullen verontruste inwoners van Sluiskil een petitie overhandigen aan de Burgemeester van Terneuzen. De petitie, genaamd 'Flexbewoning in Sluiskil', is gestart als reactie op de groeiende zorgen die de inwoners van Sluiskil geuit hebben aangaande de snelle toename van flexwoningen in hun gemeenschap.

In Sluiskil ervaren bewoners een zorgwekkende opmars van beleggers en huisjesmelkers die woningen opkopen en deze verhuren aan arbeidsmigranten. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat straten bijna volledig worden overgenomen door arbeidsmigranten, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor de leefbaarheid van het dorp. Het merendeel van deze woningen is verhuurd zonder de vereiste vergunning, en het gebrek aan handhaving door de gemeente is duidelijk geworden tijdens het ronde tafel gesprek over huisvesting van arbeidsmigranten vorig jaar, georganiseerd op verzoek van de raad. De Wethouder heeft in diverse commissievergaderingen bevestigd dat er sprake is van een handhavingsprobleem en heeft aangekondigd dit te willen aanpakken met een handhavingsstrategie en versterking van de afdeling handhaving.

Lees verder
25 januari 2024

"Het wordt tijd dat de gemeenteraad op de rem trapt!" Hoofdpijndossier: Arbeidsmigratie

Foto: Guido van der Heijden / Raymond de Frel
Zandstraat is tegen, de SP is tegen, maar Terneuzen zet door. 
De inwoners van Zandstraat spuwden vorig jaar vuur, toen duidelijk werd dat er een plan is om arbeidsmigranten in de buurt van het dorp op te vangen. Maar de gemeente Terneuzen zet nu toch door. 

De fractie van de SP zal er alles aan doen om dit te voorkomen.
En zal dit op de raadsvergadering van donderdag 1 februari nog eens duidelijk benadrukken bij de bespreking van de Motie huisvesting arbeidsmigranten. SP raadslid Smit is woest!

Lees verder
25 januari 2024

De SP in actie in Sluiskil

De SP Terneuzen is donderdagmiddag met een aantal SP leden de straat op gegaan om handtekeningen op te halen voor de petitie: Flexwoningen in Sluiskil.  Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier