h

Nieuws van de afdeling

8 augustus 2018

Een armoedige verhouding

Wat we zelf doen vinden we meestal beter dan wat anderen vinden. Ons idee is meestal geweldiger dan dat van anderen. Overal hebben we kritiek op. Meestal willen we het anders. Soms moet het ook anders, gezien vanuit onze beleving. 

Lees verder
31 juli 2018

Correct email-adres

Beste allemaal,

Lees verder
30 juli 2018

De grondwet werd niet nageleefd

Als een kort geding aangespannen wordt dan moet er iets ergs aan de hand zijn, en ja hoor… Hans TEEGELBECKERS van Vos/ABB advocaten stelde :
DE GRONDWET WERD GENEGEERD  door de gemeente Terneuzen, door de gemeenteraad in Terneuzen en zelfs door de minister.

Lees verder
26 juli 2018

De Voedselbank in Terneuzen verdient een "gouden lintje".

De Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen, thans gevestigd aan de Industrieweg nr. 6 in Terneuzen, startte ooit vanuit de woning van Miriam Hemelsoet. Ze wou en zou mensen helpen en had het plan opgevat om voedsel uit te delen. Mensen belden bij haar aan als ze geen eten hadden.

Lees verder
24 juli 2018

Fusie scholen vanaf 1 augustus 2018

Volgende week woensdag 1 augustus gaan de scholen De Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege (ZSC) fuseren.
 
De gemeente Terneuzen krijgt dan een "SAMENWERKINGSSCHOOL". 
De fusie levert PLURIFORM onderwijs op en benadrukt de ALGEMENE TOEGANKELIJKHEID van leerlingen en personeel.
 
Het was een lange weg met een bijna onmogelijke mix tussen een snel krimpende openbare school De Rede en een steeds drukker bezochte christelijke school het Zeldenrust-Steelantcollege.
 
Aan de hand van een tijdslijn, startend bij het belangrijke punt in oktober 2017( the Taskforce)  probeer ik schematisch duidelijk te maken dat ook hier, het bekomen van een mooi evenwicht, essentieel is. 
 
 • 28 oktober 2017 werd Taskforce in het leven geroepen. Een uitgewerkt project waarin alle doelen en wensen van de betrokken partijen binnen de fusie van de scholen, geformuleerd werden.
 • 20 december 2017 : Alle partijen geven aan, de Taskforce plannen over te zullen nemen.
 • 25 april 2018 : De Rede schrijft naar de Gemeente Terneuzen over het voor de Rede zijnde moeilijke feit dat de fusie "CHRISTELIJK" wordt.
De gemeente geeft hierop het volgende antwoord : "Over de grondslag van de nieuwe school in Terneuzen is openhartig gesproken binnen de werkgroep Governance van de Taskforce en tussen de Raden van Toezicht van het ZSC en de Rede. Uiteindelijk is hierbij niet gekozen voor een SAMENWERKINGSSCHOOL maar voor een school op RK/PC-grondslag. Voor het ZSC was de keuze voor een samenwerkingsschool een brug te ver".
Om het bestuur van toezicht van de Rede en ook de gemeente Terneuzen (als extern toezichthouder) tegemoet te komen is vervolgens de toezegging gedaan aan de Rede om in de statuten van de nieuwe stichting waarborgen op te nemen voor de brede, algemene toegankelijkheid van de fusieschool in Terneuzen, voor alle leerlingen, ongeacht hun denominatieve voorkeur en om in de statuten recht te doen aan de oorsprong van de beide moederscholen.
 • 27 april2018 : Van Doorne (advocaten- en notarissenkantoor) maakt Concept Nieuwe Statuten.
 • 8 mei 2018 : Gemeente Terneuzen formuleert antwoord op vragen van VOS/ABB, de belangenbehartiger van de openbare scholen.
VOS/ABB maakte reeds eerder bekend zich zorgen te maken om het verdwijnen van de openbare school in Terneuzen.
In het antwoord dat de gemeente Terneuzen stuurde naar VOS/ABB op 8 mei 2018 staat te lezen dat de schoolbesturen, de medezeggenschapsraden en de gemeenteraden hebben ingestemd met het plan : TASKFORCE. Er werd zelfs een enquête gehouden dienaangaande.
In diezelfde brief schrijft de gemeente Terneuzen dat een institutionele fusie met als resultaat een openbare school niet mogelijk was in Zeeuws-Vlaanderen. Daarom is dus besloten een ALGEMEEN TOEGANKELIJKE SCHOOL MET CHRISTELIJKE GRONDSLAG op te richten. Een RK/PC.
De gemeente heeft wel uitdrukkelijk de voorwaarde gesteld dat de nieuwe school echt "Algemeen Toegankelijk" moet zijn, net als dat het onderwijs "algemeen toegankelijk" moet zijn.
Daarom zijn statuten opgemaakt waarin alles duidelijk vast komt te liggen. De gemeenteraad zal gevraagd worden deze goed te keuren.
 • 14 mei 2018 : De heer Bennekom schrijft naar het Ministerie van Onderwijs om institutionele- en bestuurlijke fusie aan te vragen van de twee scholen.
 • 31 mei 2018 : De Raad geeft goedkeuring tot vorming van de bestuurlijke- en institutionele fusie.
 • 22 juni 2018 : Leeuwendaal stuurt mail, fax en brief naar de gemeente Terneuzen en naar de Rechtbank van Zeeland-West-Brabant aangaande scholenfusie. VOS/ABB - de belangenbehartiger van de openbare scholenorganisatie (en dus ook van de Rede) - had de firma Leeuwendaal onder de arm genomen om de zaak te onderzoeken en om hun wensen naar andere partijen toe te formuleren.
Leeuwendaal kwam tot de conclusie dat een kort geding aanspannen tegen de gemeente Terneuzen de enige oplossing was aangezien er (volgens Leeuwendaal) geen goedkeuring voor de fusie van de scholen gevraagd was aan de medezeggenschapsraad, de minister niet gevraagd werd om goedkeuring te verlenen voor de fusie van de scholen enz enz.
 • 13 juli 2018 : Ministerie van Onderwijs geeft goedkeuring voor de scholenfusie aan de Rede.
 
Dan volgt een uiterst interessante strategie.
 1. Vanaf 4 juli tot 15 juli 2018 wordt gewerkt aan het opstellen van een VASTSTELLINGSOVEREENKOMST tussen de 3 partijen (de Gemeente Terneuzen = toezichthouder, VOS/ABB = belangenbehartiger van de openbare scholen en De Rede). Daarin kan iedere partij duidelijk maken wat hij verwacht, wil en niet wil. Als deze overeenkomst voor iedere partij duidelijk, volledig, en gesigneerd is kan gezocht worden naar een oplossing.
 • 15 juli 2018 ; De stichting verwerkt de notities met de CONCEPT-VASTSTELLINGSOVEREENKOMST en stuurt die naar VOS/ABB ;
 • 16 juli 2018 : VOS/ABB komt met tegenvoorstellen ;
 • 17 juli 2018 : Alle 3 de partijen zijn het eens geworden.
 • De minnelijke schikking is van de baan.
 

2. De volgende interessante ontwikkeling is het opmaken van een TOEZICHTKADER.

Lees verder
19 juli 2018

Aanrechtsubsidie

Een vergeten belastingteruggavepost is het echt wel.
Lees verder

Pagina's

Nieuws per jaar

U bent hier