h
15 augustus 2019

En wie geen auto heeft ? Hoe moet het dan ?

Kom je met de auto naar de Bevrijdingsfeesten, dan is er geen probleem. Twee megaparkeerplaatsen bij de skidome zijn beschikbaar voor alle auto's. Van daaruit rijden pendelbussen naar het centrum.

Lees verder
14 augustus 2019

De Haltetaxi

Heb je geen auto en wil je toch om 11u de aftrap van de BEVRIJDINGSFEESTEN op 31 augustus a.s. meemaken, dan zou je gebruik kunnen maken van de HALTETAXI.

De vraag die de SP te horen kreeg van bezorgde mensen uit Sluiskil was :

Lees verder
7 augustus 2019

Medicijnen of brood. Een onmenselijk dilemma.

Het mijden van zorg omwille van geldgebrek bij een te laag inkomen kan vroegtijdige dood tot gevolg hebben.

Daarover gaat het aangrijpende verhaal van huisarts mevr. Nabuurs in “de Gelderlander”.

Lees verder
25 juli 2019

En toen kwam het aan het licht.

Na 4 jaar zou je toch hopen dat het Rijk niet zoveel geld meer uitgeeft als vroeger.

Taken werden immers vanaf 2015 bij de gemeenten neergelegd. Zij moesten de winkel draaiend houden, met minder (financiële) middelen.

Doordat er uitgegaan werd van bezuinigingen kon je je meteen al afvragen of bijvoorbeeld de geleverde zorg nog even goed zou zijn als vroeger.

Lees verder
24 juli 2019

Meer belastingen ?

“Minister Ollongren wil kijken naar de mogelijkheid voor gemeenten om meer belastingen te heffen.

Let wel : “In plaats van rijksbelastingen, niet er bovenop,” schrijft Richard Sandee in gemeente.nu op 21 juli 2019.

In plaats van WELKE rijksbelastingen ?

Lees verder
13 juli 2019

De goocheltruc van onze gemeente aangaande RIOOLHEFFING

Het staat eindelijk duidelijk op papier. De 100 % kostendekkendheid zal niet overschreden worden. Sterker nog, die is zelfs onbereikbaar.

De goocheltruc van de gemeente is simpelweg een verbreding van de opgave.

Lees verder
10 juli 2019

Weer een gezin uitgezet naar Afghanistan.

Vluchtelingenwerk Nederland meldde dat een Afghaans gezin – met maar liefst vier kinderen – op dinsdag 9 juli jl. uitgezet is uit Nederland.

Lees verder
6 juli 2019

Het bewuste A4'tje uit Terneuzen

Een beeldige variant van "het bewuste A4'tje" aangaande Artikel 1 uit de Nederlandse Grondwet zeggende :

Lees verder
2 juli 2019

Kinderen in armoede in ons Terneuzen

MOTIE 19-07 over het Minima-beleid wordt vanavond in de raadsvergadering besproken door de SP en 50+.

We weten allemaal dat de kostenontwikkeling niet evenredig omhoog gaat met de lonen of uitkeringen in ons land. Minima komen steeds verder achterop.

Lees verder
30 juni 2019

Het VNG-rapport over de rioolheffing

Rioolheffing gaat niet alleen over afvalwater. Niet alleen het buizenstelsel is van belang bij de verduurzaming maar ook de manier waarop de gemeente omgaat met gevolgen van hoosbuien, verdroging en verzilting, vermenging van hemelwater met afvalwater, enz.

Lees verder

Pagina's