h

Even een pas op de plaats...

7 maart 2024

Even een pas op de plaats...

Foto: Karolina Grabowska

Wij willen u graag informeren over de omstandigheden in het bestuur en in de fractie van de SP Terneuzen.

Vanwege gezondheidsredenen en familieomstandigheden is onze fractie tijdelijk niet in de gemeenteraad vertegenwoordigd. Dit betekent ook dat wij hebben besloten om een pas op de plaats te maken, zowel politiek als voor onze afdeling. Acties en bijeenkomsten zullen wij daarom zoveel mogelijk digitaal doen, uitstellen of niet uitvoeren. 

Onze standpunten en woordvoering zullen wij via andere partijen op belangrijke onderwerpen uitdragen, zeker als het bijvoorbeeld gaat om moties die wijzelf hebben ingediend. 

Ongetwijfeld zullen we de belangen in de raad op een later tijdstip weer kunnen oppikken, hopelijk in april. Hetzelfde geldt voor de activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen. Wij gaan er positief van uit dat wij over 2 a 3 maanden al onze taken weer kunnen gaan vervullen.

We hopen van harte op jullie begrip voor deze ongewone, ingewikkelde en tijdelijke situatie.

Met strijdbare groeten,

SP Terneuzen

 

Fons Eeckhoudt            Mart Smit                     Sonja Mulleman

Afdelingsvoorzitter        Organisatiesecretaris     plv. Fractievoorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier