h

Fractie

De SP-fractie wil dat Terneuzen een stad wordt met meer oog voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit betekent onder andere dat de SP blijft hameren op meer openheid en slagvaardigheid in de Terneuzense politiek. Doe nèt een stapje meer! De SP fractie gaat voor de mening van de inwoners van de gemeente Terneuzen.

Ziet of hoort u dingen waarvan u vindt: daar zou de Terneuzense politiek iets aan moeten doen? Laat het ons weten! Neem contact op met één van de fractieleden of stuur een bericht via ons contactformulier.


Wij stellen u kort voor aan ons raadslid. Onze fractie bestaat uit zes leden, één raadslid, twee raadscommissieleden en twee fractiemedewerkers.

Sonja Mulleman

Fractievoorzitter

(06) 23 723 354

Naast fractievoorzitter is Sonja vanaf 11 juni 2024 woordvoerder in de commissie Samenleving en raadslid in de Gemeenteraad van Terneuzen. De Commissie voor Samenleving adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: kunst en cultuur; volksgezondheid; welzijn (waaronder accommodaties, opbouwwerk en ouderenzorg); onderwijs; jeugdzaken; sociale zaken; wijkbeheer; toerisme, recreatie en sport.

Alfons Eeckhoudt

Raadscommissielid Bestuur & Middelen

(+32) 468 20 25 56

Alfons is naast voorzitter van de afdeling ook raadscommissielid Bestuur & Middelen. De Commissie voor Bestuur en Middelen adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer); financiën; algemene en juridische zaken; grensoverschrijdende contacten; publiekszaken; vastgoed; havenzaken; midden- en kleinbedrijf; plattelandsontwikkeling; grond- en marktzaken; interne zaken, personeel en organisatie, communicatie en voorlichting, informatisering en automatisering.

mr. Mart Smit

Raadscommissielid Omgeving

(06) 54 314 742

Mart is naast organisatiesecretaris ook werkzaam als raadscommissielid Omgeving. De Commissie voor Omgeving adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen: ruimte; stads- en dorpsvernieuwing; wonen; natuur en milieu; verkeer en vervoer; openbare werken (beheer en onderhoud, groen, riool, wegen en gebouwen); afvalverwerking, energiebeheer en nutsbedrijven. Mart is naast voorgenoemde beleidsterreinen gespecialiseerd in: Rechtswetenschappen, Europakunde, Algemene Economie en Organisatiekunde.

Anja Aarnoudse-Onstwedder

Fractiemedewerker

(06) 46 916 736

Fractiemedewerker op het beleidsterrein: Bestuur & Middelen, Samenleving en Omgeving. Anja is naast voorgenoemde beleidsterreinen gespecialiseerd in binnenvaart, zeevaart en havens.

dr. J.P. van Driel (PhD)

Fractiemedewerker

Fractiemedewerker op het beleidsterrein: Bestuur & Middelen, Samenleving en Omgeving. dr. van Driel is naast voorgenoemde beleidsterreinen gespecialiseerd in: Jeugd- en gezinsbescherming (Jeugdzorg), Zorg en Welzijn, Watermanagement, Rechtswetenschappen en Cultuur.

U bent hier