h
4 november 2023

Verkiezingsprogramma TK 2023

PLEISTERS HELPEN NIET.
SP STEMMEN WEL!

Foto: SP

Een stem op de SP is de beste garantie op een socialer Nederland. Pleisters plakken helpt niet. SP stemmen wel! 

» ons verkiezingsprogramma 

Lees verder
2 november 2023

SP Zeeland steunt actie van Zeeuwse buschauffeurs

Foto: SP
De SP Zeeland steunt de Zeeuwse buschauffeurs die op dinsdag 31 oktober 2023 bijna 6.000 handtekeningen hebben overhandigd aan gedeputeerde Harry van der Maas. Deze chauffeurs maken zich ernstig zorgen over het behoud van hun banen als de voorgenomen veranderingen in het openbaar vervoer doorgang vinden.

Wij geloven dat alles wat niet failliet mag gaan, niet thuishoort op de vrije markt. Het openbaar vervoer is zonder twijfel een essentiële basisvoorziening. In Zeeland dreigt echter een verdere afbraak van deze cruciale dienst. Daarom is het nu het moment om te kiezen voor openbaar vervoer in publieke handen. Op die manier kunnen we als gemeenschap inspraak hebben en kunnen de gemaakte winsten worden geïnvesteerd in het verlagen van de tarieven in plaats van naar aandeelhouders te vloeien.

Lees verder
2 november 2023

Overwinning voor de SP

Foto: SP / SP
Motie aangenomen in de Tweede Kamer op 24 oktober 2023. WMO-beschikkingen enkel nog met tijdsindicatie.
Zijn er in Nederland nog gemeenten die BESCHIKKINGEN AFGEVEN met resultaatsafspraken, dan MOETEN deze gemeenten stappen ondernemen om daarmee te stoppen.
 
 
Lees verder
20 oktober 2023

De gevaren van PFAS in de doofpot

Foto: BNN Vara
Het zit in ons bloed, in ons eten, in ons drinkwater, in de lucht en in onze wateren: PFAS. Zembla onthulde afgelopen juni dat Chemours/DuPont in Dordrecht al 30 jaar geleden wist dat ze het grondwater onder de fabriek en in de omgeving ernstig vervuilden met grote hoeveelheden giftige en kankerverwekkende PFAS. Het OM start nu naar aanleiding van de onthullingen van Zembla een strafrechtelijk onderzoek naar het chemiebedrijf. In een nieuwe YouTube-serie legt Zembla je precies uit hoe het onderzoek is gedaan en wat ze ontdekten. Lees verder
20 oktober 2023

Terneuzen gaat aan ronde tafel over Flexbewoning en arbeidsmigranten

Foto: Gemeente Terneuzen

Ingezonden brieven met klachten van omwonenden stonden woensdag 18 oktober 2023 voor de tweede keer op de agenda van de raadscommissie Omgeving.    

De week ervoor zijn er door de gemeente controles uitgevoerd door toezichthouders die misstanden in de huisvesting van arbeidsmigranten constateerden.

In de raadscommissie is woensdagavond het voorstel voor een ronde tafel gesprek unaniem aangenomen. Het ronde tafel gesprek zal op donderdag 23 november 2023 worden georganiseerd en is openbaar te volgen via https://terneuzen.raadsinformatie.nl/live

Lees verder
15 oktober 2023

SP Undercover : Niet over het slavernij verleden, maar hier en nu!

Foto: SP
De uitbuiting van werknemers uit Oost-Europa, veroorzaakt meer en meer problemen in de samenleving en leefomgeving van inwoners in Nederland. In dorpen en wijken wordt overlast ervaren door inwoners, verpaupering van de woonomgeving neemt toe. Wie is daar nu feitelijk de veroorzaker van?

Nederland verkeert in een wooncrisis, huizen worden door huisjesmelkers en bedrijven opgekocht. Het is tijd om aan de NOODREM te trekken!

Lees verder
13 oktober 2023

Succes: Chemours moet gaan betalen voor PFAS-vervuiling

Foto: SP
De regering moet Chemours aansprakelijk stellen voor de kosten van de PFAS-vervuiling die zijn veroorzaakt door het bedrijf. En motie van de SP en de PvdD die dit moet regelen is aangenomen. Bijvoorbeeld kosten voor onderzoek en bodemvervuiling. Dit is een doorbraak in de aanpak van grote vervuilers. Niet langer bepalen, maar betalen!

Wekelijks wordt er actiegevoerd bij Chemours, door onder andere de SP in Dordrecht. Zonder hun inzet was er veel minder aandacht geweest voor de PFAS-vervuiling van Chemours.

Lees verder
13 oktober 2023

GEEN MEERDERHEID VOOR GLYFOSAAT!

Foto: SP
LANDBOUW, STIKSTOF, BIODIVERSITEIT, GEBRUIK VAN PESTICIDEN: AARDE, BOER EN CONSUMENTEN VERDIENEN BETER
 
Nederland is in staat van algehele crisis. Waar het met name mis is gegaan is het Neoliberale zwalk beleid in Den Haag, waardoor meer invloed en macht is gegaan naar het kapitalisme. Winst maken is belangrijker dan de mens. Het vertrouwen in de overheid is verdwenen. Het wordt tijd dat er de juiste keuzes worden gemaakt en dat zal zeker pijn doen. Komen partijen er zelf niet uit? Laat het dan over aan de inwoners van Nederland over om een besluit te nemen met een correctief bindend referendum. Nu de Mensen.
 
Lees verder
13 oktober 2023

SP Terneuzen zegt het X account (voorheen Twitter) op. "X schuurt over het randje van artikel 1 van de Grondwet"

Foto: The Verge
De SP Terneuzen heeft besloten om het X account (voorheen Twitter) op te zeggen. De partij vindt dat het nieuwe beleid van X en de plannen van Elon Musk niet meer past in haar visie op een open sociaal mediaplatform. Lees verder
6 oktober 2023

SP ZEELAND IN ACTIE: COMING OUT DAY 11 OKTOBER 2023 MIDDELBURG

Foto: martsmit.com
Het REGENBOOGAKKOORD wordt op woensdag 11 oktober 2023 ondertekend door de Statenleden die achter dit akkoord staan. 

De SP heeft al jaren een duidelijk standpunt: Discriminatie op basis van seksuele voorkeur is onacceptabel. Geweld tegen homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders moet stevig door politie en justitie worden aangepakt.

Op Coming Out Day staat de wereld stil bij de acceptatie van seksuele en genderdiversiteit. Lhbtiq+ zijn is geen keuze. Je mag zijn wie je bent en je mag houden van wie je wilt. Dit jaar staan we extra stil bij het thema eenzaamheid. Lhbtiq+ zijn is geen keuze. Je mag zijn wie je bent en je mag houden van wie je wilt. Dit jaar staan we extra stil bij het thema eenzaamheid.

Lees verder

Pagina's