h
3 mei 2018

Is een kleine "latverhoging" 600.000 euro waard?

De "Nieuwe Huiskamer" van Terneuzen, zijnde het auto-vrije-vernieuwde marktplein werd op 2 juni jl. door wethouder Jack Begijn geopend. Een project waar de gemeenteraad een jaar terug UNANIEM mee heeft ingestemd. Het wordt door sommigen bejubeld. Door anderen weer kritisch bekeken. Misschien werd daarom - bij Café du Commerce "MENS ERGER JE NIET" in de bestrating gelegd. Er is immers altijd kritiek te geven.

Lees verder
29 april 2018

Rolstoelgebruikers op de markt in Terneuzen op 2 mei om 10u.

De vernieuwde markt in Terneuzen is niet bepaald "toegankelijk" te noemen voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Om hier aandacht voor te vragen nam Chantal de Koeijer het initiatief om op 2 mei a.s. om 10 uur op de markt te verzamelen en samen de knelpunten te laten zien waar gehandicapten mee te maken krijgen.

Lees verder
27 april 2018

Studieschuld hoeft niet meer.

Voor iederen die dacht - na het studeren - met een studieschuld te blijven zitten is er goed nieuws.

Lees verder
24 april 2018

Kwijtschelding Zorgtoeslag

Teruggaand tot 1 januari 2018 is er een kans dat je kwijtschelding verleend krijgt door de gemeente Terneuzen op je maandelijkse zorgkosten.

Lees verder
22 april 2018

Provincie Zeeland en hun enquête

De Provincie Zeeland werkt aan een NATUURBELEID waar iedereen aan kan meewerken. Via onderstaande link kun je de vragen multiple choice beantwoorden tot 8 mei 2018.

Lees verder
17 april 2018

Individuele Studietoeslag in Terneuzen?

Een INDIVIDUELE STUDIETOESLAG kan door de Gemeente worden verstrekt - als onderdeel van de Participatiewet ( ingevoerd in 2015 ) - aan STUDENTEN MET EEN BEPERKING.
Het betreft een nieuw (in 2015) ingevoerde vorm van ondersteuning voor studerenden die zelf niet kunnen voorzien in het minimumloon.
Gehandicapte studenten kunnen vaak geen bijbaantje krijgen en worden d.m.v. de "individuele studietoeslag" financieel gecompenseerd en aangemoedigd om - ondanks hun handicaps - toch te gaan studeren en een diploma te halen. Een papiertje dat nog altijd laat zien aan werkgevers dat de kandidaat iets kan. Een baan krijgen bij een regulier bedrijf zou voor mensen met een handicap dan ook geen obstakel meer zijn. Althans, dat was de gedachte bij de Participatiewet.

Lees verder
11 april 2018

Kinderpardon

"Wat is momenteel het standpunt van het College inzake het Kinderpardon?"

Lees verder
9 april 2018

Cosmetische Zaken

Rutte heeft dan toch een paar aanscherpingen in de Sleepwet aangebracht. Data van personen zullen niet klakkeloos doorgestuurd worden naar om het even welk land en het eerder bijzonder breed spectrum waarop "afgeluisterd" zou worden heeft Rutte smaller gemaakt.

Lees verder
8 april 2018

Een grote inktvis met tal van tentakels.

Op 11 april a.s. debatteert de Tweede Kamer over de Sociale Werkvoorziening. De uitzending van Zembla over de afbraak van de SW-bedrijven heeft ervoor gezorgd dat de politici nu met spoed samenkomen en hopelijks zullen inzien dat er iets verbeterd mag worden aan hun destijds veel te snel opgestelde en uitgevoerde plannen.

Lees verder
7 april 2018

"Werkgevers mogen mensen met een handicap onder het minimumloon gaan betalen"

Geen pensioenopbouw voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar daartegenover staat dan wel een enorme lastenverlichting werkgever. Niks aan de hand, vindt staatssecretaris Tamara van Ark van de VVD. 

Lees verder

Pagina's