h

Grip op het "verbonden lichaam"

25 december 2020

Grip op het "verbonden lichaam"

Lang geleden werd geregeld dat de scheiding tussen Kerk en Staat ingevoerd moest worden. (behalve in het Vaticaan)
De kerk bemoeit zich niet met de Staat en de Staat niet met de Kerk.
Geen spanningen meer (zou je denken).

Niets is minder waar want denk maar aan de onmacht die de regeringsleiders moeten voelen als ze weten dat tientallen kerkgangers samenkomen en ongedwongen zingen zonder mondkapje op.
Sinds maart 2020 is dat toch ONDENKBAAR !?!
De Kerk heeft de macht gekregen en neemt die.
De Staat heeft de macht gekregen en neemt die.

Dat doet een Gemeente ook. 

Kijk maar in ons Terneuzen. 

Ons waterrijk gebied zorgt ervoor dat we tal van politici zien spartelen in de gemeentevijver.
Ze spartelen zich een ongeluk omdat ze de VERBONDEN LICHAMEN zien wegdrijven. Bedrijven als aan-z (en Dethon) zijn verbonden lichamen. Wethouder Ben van Assche zei "we willen meer grip op de verbonden lichamen".
Tijdens hun spartelstrijd kwamen ze wethouder Paula Stoker tegen die de eeuwenoude spartelsport liet voor wat ie was en koos voor de gedegen directeur van aan-z. Zij had aan-z in haar portefeuille en wist precies hoe het eraan toe ging bij aan-z en was apetrots dat dit bedrijf thans bloeiend en gezond is geworden.
De spartelstrijd tussen enerzijds de burgemeester en wethouders en anderzijds Paula Stoker was dermate ongelijk verdeeld dat het kopje onderdrukken een fluitje van een cent was.
Eerste obstakel verwijderd, zullen ze gedacht hebben.
En toen kwam het MOOIE VERBONDEN LICHAAM dichterbij. Het nog steeds onaanraakbare lichaam wilden de "Spartelaars van Terneuzen" in hun midden : "om de verhoudingen te verbeteren".
Vanaf de zijlijn zag de heer Mey de hopeloze blikken in de ogen van de wethouders en sprong met zijn titel en kennis ter hulp in de vorm van een Motie.
De Motie die alles weggeven kan (en zal). De motie werd door bijna alle oppositiepartijen ondertekend. Behalve door de SP.
Maar wat geven de volksvertegenwoordigers, de raadsleden, de ondertekenaars van Motie M20-38 eigenlijk weg :
Ze geven de bevoegdheden van het dagelijksbestuur aan burgemeester en wethouders.
Meer is het niet
Maar is dat wenselijk ? Ten koste van wat ?
Ons SP raadslid;  Jean-Paul Castelijn, diende eerder Motie M20-37 in teneinde een RAADSONDERZOEK te bekomen. Hij - als lid van het dagelijks bestuur - is eveneens overtuigd van de belangrijkheid van directeur van der Windt en stond (en staat) , net als Paula Stoker pal achter van der Windt.
Het raadsonderzoek tussen enerzijds de burgemeester, wethouders en ambtenaren en anderzijds de directie van aan-z is nog niet gestart en een eerste vreemde verwoording valt al op ;
"Overwegende dat moeties M20-37 en M20-38 voor een belangrijk deel elkaar overlappen, is het wel zo effectief de uitwerking van beide moties zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen" 

Waar de gelijke strekking in zit zal vast enkel zichtbaar zijn voor "de Spartelaars van Terneuzen" (onder water dus).

Hoe loopt de wedstrijd af ???
En waar is de scheidsrechter trouwens ??????

De belangrijkste vraag voor het RAADSONDERZOEK is toch wel :

Wat heeft geleidt tot een verslechtering van de betrekkingen met aan-z ?

Wat ik kan lezen is dat burgemeester en wethouders simpelweg moeite hebben met "reacties" waar ze niet op gerekend hebben en die ze niet willen. 

  • vb bij wethouder Paula Stoker : Gewone opmerkingen kunnen blijkbaar als heel lastig ervaren worden en vroeg of laat volgt het ontslag dan ook.
  • vb bij de heer van der Windt : De raad werd meegedeeld dat de salariëring het probleem is waardoor de verhoudingen stroef lopen.

Toch zal en moet het RAADSONDERZOEK meer boven tafel krijgen !

Daar is het immers voor bedoeld.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Ontslagbrief wethouder Paula Stoker :

Scan_2020-11-23 (8) (raadsinformatie.nl)

Reactie van het College op ontslagbrief van wethouder Stoker :

Reactie college op brief oud-wethouder (raadsinformatie.nl)

Motie M20-37 :

GEMEENTERAAD (raadsinformatie.nl)

Motie M20-38 :

GEMEENTERAAD (raadsinformatie.nl)

Raadsbesluit :

Raadsbesluit benoeming nieuwe wethouder TOP/Gemeentebelangen (raadsinformatie.nl)

Reactie toevoegen

U bent hier