h

Dethon-medewerkers Groen

12 januari 2021

Dethon-medewerkers Groen

Mevrouw Floor Provoost, bestuurder van het FNV, heeft eind december 2020 tal van vragen gesteld aan de directeur van Dethon teneinde zichtbaar te krijgen of er vooruitgang geboekt wordt met betrekking tot de wensen van de Dethon-medewerkers Groen.

In de voorbije jaren werd tijdens de hete dagen gewerkt van 6u tot ’s middags. Dit vast goedbedoelde plan leek toch niet wat de groenmedewerkers wilden. Ze hebben op 29 oktober 2020 dan ook een petitie overhandigd waarbij ze duidelijk aangaven dat het voor de medewerkers niet ideaal is om om 6u te starten met de werkzaamheden. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor omwonenden die echt niet zitten te wachten op een heggenschaar die hun slaap verstoort om 6 uur.

Gelukkig zag de heer van den Berghen dat ook in en dus beloofde hij het Tropenrooster te schrappen.

Ondertussen is de OR van Dethon druk met het opstellen van een aanvaardbaar programma. Een programma waar de groenmedewerkers achter staan.

Mevrouw Provoost heeft de volgende vragen gesteld aan de directeur van Dethon :

  • Wat is er gedaan met de plotselinge roosterwijziging dus dat men i.p.v.
    8.00 uur om 6.00 uur moest beginnen?
  • Is de administratie van de gewerkte uren inmiddels op orde?
  • Zijn de ingehouden verlofuren als gevolg van te weinig gewerkte uren met terugwerkende kracht van 3 jaar inmiddels weer terug bij de werknemers?
  • Hoe is bij jullie de uitwerking van de toe te wijzen verlofdagen conform art 6.1 lid 8 cao wsw geregeld? In hoeverre is de medezeggenschap hierbij betrokken en geïnformeerd?
  • Worden de roosters inmiddels ingepland in overleg met de werknemers zoals zij hebben gevraagd?
  • Is er al een heldere afspraak over wanneer de extra gewerkte uren mogen worden opgenomen?

Van zodra het FNV antwoorden ontvangen heeft zal het Dethon personeel zeker ingelicht worden.

Reactie toevoegen

U bent hier