h
2 juni 2018

Jean-Paul Casteleijn spreekt de raad toe

"Geachte Coalitie,

Allereerst onze complimenten voor het zeer mooi uitgevoerde coalitieakkoord, welke wel wat ruimte laat voor interpretatie maar we gaan uit van het positieve.

Lees verder
27 mei 2018

Stuur Ze Niet Terug

De regering van ons welvarende landje vindt Afghanistan veilig genoeg en wil Afghanen terugsturen naar het oorlogsgebied.
Alle nieuwsberichten laten zien dat bomaanslagen en mensenrechtenschendingen aldaar aan de orde van de dag zijn.

Lees verder
24 mei 2018

Schuldhulpverlening onder de loep genomen.

Nationaal Ombudsman Reinier VAN ZUTPHEN stelde vast dat de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening beter moet.
Zijn rapport dat de titel "Een Open Deur ?" kreeg, verscheen op 19 januari 2018.
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Een%20open%20deur...

Lees verder
19 mei 2018

De Wensportefeuille van Woongoed (en van de Gemeente)

Het is zowat een automatisme, uitgaan van de MARKT en niet van de MENS. Een schrijnende opmerking die je kunt maken als je de antwoorden leest - op gestelde vragen in in de raad van Terneuzen - over bijvoorbeeld de Witte Wijk in Sas van Gent ; “Aan de hand van welke criteria maken de woningcorporaties een afweging tussen renovatie en sloop?” Deze vraag werd gesteld door een raadslid. Het college van Burgemeester en Wethouders vertelt dat dit te maken heeft “met de verwachting van de demografische ontwikkelingen, rijksregelgeving in toewijzingsbeleid, technische toestand van de woning, economische levensduur, verduurzamingopgave van het woningbezit en de productsterkte van de woning”.

Geen woord over de bewoners (veelal huurders) die bijzonder afhankelijk zijn van wat de woningcorporatie met hun woning wil doen.

Lees verder
11 mei 2018

Sterk, Betrokken en Vitaal

Op 9 mei jl werd het Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022 gepresenteerd door de heer Van Hulle. In een volle Raadszaal werden de 6 wethouders in hun functie beëdigd. Later de nieuwe raadsleden en jammergenoeg was of de tijd op, of de procedure heel belangrijk, of het hiërarchische toch belangrijker dan "de mens", want de namen van "de Volgers" werden enkel opgenoemd, waardoor ze voor buitenstaanders totaal "geen gezicht" hebben. Zonde. Vind ik niet zo STERK.

Lees verder
6 mei 2018

Jongeren worden deze zomer "ondernemer"

Heel speciaal voor onze JONGEREN

Lees verder
3 mei 2018

Is een kleine "latverhoging" 600.000 euro waard?

De "Nieuwe Huiskamer" van Terneuzen, zijnde het auto-vrije-vernieuwde marktplein werd op 2 juni jl. door wethouder Jack Begijn geopend. Een project waar de gemeenteraad een jaar terug UNANIEM mee heeft ingestemd. Het wordt door sommigen bejubeld. Door anderen weer kritisch bekeken. Misschien werd daarom - bij Café du Commerce "MENS ERGER JE NIET" in de bestrating gelegd. Er is immers altijd kritiek te geven.

Lees verder
29 april 2018

Rolstoelgebruikers op de markt in Terneuzen op 2 mei om 10u.

De vernieuwde markt in Terneuzen is niet bepaald "toegankelijk" te noemen voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Om hier aandacht voor te vragen nam Chantal de Koeijer het initiatief om op 2 mei a.s. om 10 uur op de markt te verzamelen en samen de knelpunten te laten zien waar gehandicapten mee te maken krijgen.

Lees verder
27 april 2018

Studieschuld hoeft niet meer.

Voor iederen die dacht - na het studeren - met een studieschuld te blijven zitten is er goed nieuws.

Lees verder
24 april 2018

Kwijtschelding Zorgtoeslag

Teruggaand tot 1 januari 2018 is er een kans dat je kwijtschelding verleend krijgt door de gemeente Terneuzen op je maandelijkse zorgkosten.

Lees verder

Pagina's