h

Keuzes maken is van alle tijden

23 februari 2021

Keuzes maken is van alle tijden

Nederlanders staan op het punt hun stem te uit te brengen. Voor wie kies je ? Voor welke partij wil je gaan ? 

Keuzes maken, het nemen van beslissingen is van alle tijden. Sommige gemaakte keuzes zijn goed, andere zijn gedoemd te mislukken. 

Sommige besluiten worden breed gedragen en andere besluiten zijn gewoonweg onmenselijk.

Echter, een ziekte kan insluipen. Een gedrag ontstaat mettertijd. Een kiem ontspruit en kan voor veel bloei of voor veel verderf zorgen.

Zo hadden de Gentenaren in de 13 eeuw het idee dat ze vanaf het Gravensteen best wel een gracht (de Lieve) konden graven richting de Zee. Dit mooie project startte in 1251. Gent kreeg er een heerlijke waterloop bij. Waar men echter niet aan gedacht had gebeurde vele jaren later. Het kanaal dat Gent verbond met de zee liep door het Zwin. Dat natuurgebied ging verzanden en de vaargeul werd onbruikbaar. Achteraf gezien was deze keuze dus niet zo best en leek het wel gebouwd te zijn op drijfzand. Uiteindelijk werd het kanaal Gent-Terneuzen bedacht om toch maar die doorgang naar de Noordzee terug te krijgen. Hierdoor ontstond het stadje Sas van Gent alwaar een Sas (of sluis) gebouwd werd.

Waarom vertel ik dat ?

  • Wel, men koos OOIT voor de Lieve via het Zwin naar de Noordzee.
  • Later koos men voor de Lieve via Sas van Gent naar de Noordzee.

Denk na, zie wat best is en beslis dan.

Ga niet zomaar door met het ophogen van het Zwin, met het herwaarderen van dat wat je ondertussen gewend bent. Dat is al voorbij. Dat is al te lang geweest. Dat heeft reeds teveel schade berokkend. 

Ga je voor een EERLIJKE ZORG ; dan stem je voor de SPDan wil je meer zorgpersoneel en een eerlijke beloning
Ga je voor een EERLIJK INKOMEN ; dan stem je best op de SP want wij zeggen : De pensioenen moeten omhoog, de AOW-leeftijd omlaag en het Minimumloon moet naar 14 euro.
Ga je voor EERLIJK WONEN ; ook dan stem je op de SP want wij willen de huurverhoging stoppen, en heel veel sociale huurwoningen bouwen.
Ga je voor een EERLIJKE OVERHEID ; zodat de burger meer macht krijgt aan de hand van het terugbrengen van een referendum. De wachtgelden van politici moeten omlaag, de getroffen ouders in de toeslagenaffaire moeten - net als de gedupeerden in Groningen - een groot bedrag krijgen van de regering.

Denk aub goed na

voordat u uw waardevolle stem weggeeft.

Groet van de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier