h

Geen foodtrucks en aanmeerhelling bij de wijk Noten in Terneuzen

22 juli 2022

Geen foodtrucks en aanmeerhelling bij de wijk Noten in Terneuzen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de website van de gemeente Terneuzen werd begin juli 2022 bekendgemaakt dat iedereen kon reageren op het idee om bij de wijk Noten foodtrucks en een extra boothelling aan te leggen. Het was de bedoeling de mogelijkheid tot recreëren  bij de Otheense Kreek te vergroten. (1)

Succesvol werd eerder een trapveldje aangelegd. Kregen we extra bankjes en vuilnisbakken, maar een boothelling, strandje en foodtrucks ? Willen we dat wel op dit stukje natuurschoon?

De SP werd hieromtrent op 4 juli aangeschreven door bewoners van de wijk Noten.

Gelukkig maar ! 

“Kan de SP ons in deze ondersteunen ? Wij willen hier geen rustverstoring, natuurverstoring, onveiligheid in de toch al smalle straatjes enz.”

Het prachtige idee van Jean-Paul om snel een enquête op te zetten werd dezelfde dag nog omarmd door de actievoerders.

Vastberaden gingen ze aan de slag en wisten aan de hand van talrijke brieven van omwonenden, de ambtenaren op andere gedachten te brengen.

Getuige onderstaand schrijven dat we in de bus kregen waarin duidelijk te lezen staat dat er geen foodtrucks komen aan de rand van Noten, geen strandje en er wordt geen extra boothelling aangelegd.

Er was niet genoeg draagvlak aanwezig voor dit idee.

75% van de reacties gingen over overlast van verkeer, onveilige situaties in smalle straatjes, verstoring van de natuur, afval….)

Actie voeren helpt dus echt.

Wel wil ik nog vragen aan de ambtenaren op welke verschillende manieren ze dit voornemen aangekondigd hebben.

Enkel via de site? Enkel on-line?

En tijdens de zomervakantie. Is dat handig?

Stel je voor dat Noten enkel bewoond was door 100-jarigen, wie van deze oudjes zou op internet gezien hebben wat de jonge initiatiefnemende helden uit Noten zagen ?

Het antwoord is duidelijk volgens ons.

Het is TE makkelijk om te denken dat het voldoet zoals we het altijd doen.

Maar dat gaan we dus nog na.

Wordt vervolgd.

(1) : https://www.terneuzen.nl

Reactie toevoegen

U bent hier