h

Dethon heeft een nieuwe voorzitter met Cees LIEFTING.

6 augustus 2022

Dethon heeft een nieuwe voorzitter met Cees LIEFTING.

Drie dagen terug werd Jean Paul Castelijn geïnterviewd door Go-rtv n.a.v. de schriftelijke vragen die hij doorgezet heeft over de nieuw aangestelde voorzitter van Dethon. De heer Jürgen Vervaet (wethouder in Terneuzen) werd vervangen door de heer Cees Liefting (wethouder in Sluis).

Is de heer Liefting wel de beste keuze om Dethon te besturen en waarom werd die beslissing net voor het reces genomen ? Dit zijn een beetje de twee vragen die Jean-Paul stelt.

Jean-Paul zei in het interview bang te zijn dat we hiermee een stap terugzetten in de voortgang van Dethon. Een opmerking die niet in goede aarde viel bij Liefting.

Het uitspreken dat de heer Liefting krassen heeft opgelopen door niet te zien wat er zich afspeelde bij Dethon is volgens de nieuwe voorzitter schandalig. Dat mag een raadslid niet zeggen, aldus Cees Liefting. Hij zei letterlijk : “Het is schandalig dat een raadslid dat soort uitspraken kan doen”.

Mij is nog niet helemaal duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Bedoelt de heer Liefting ;

  • dat er niet gesproken mag worden over wat hij als wethouder niet aangepakt heeft ? Of
  • dat de SP zijn zinnen anders moet formuleren ? Of 
  • dat de schrijnende gevallen zich niet eens voorgedaan hebben ?

Hieruit kunnen we weer eens opmaken dat “de inhoud“ ondergesneeuwd raakt door de gevoeligheden. 

Ook dat is een stap achteruit.

Ondertussen zou het duidelijk moeten zijn dat het niet is omdat 31 raadsleden zwijgen, er ook niets gebeurd is en het is ook niet zo dat het rapport van Berenschot de schrijnende toestanden die voorbijgekomen zijn weggestreept heeft. Het rapport Berenschot heeft antwoord gegeven op de expliciete vraag van het bestuur van Dethon en dat was o.a. " heerst er een angstcultuur". Daar kun je tot in de eeuwigheid over twisten. Over feiten die zich voordeden niet. Die zaken staan vast. Daar werd onder Liefting niets aan gedaan, of toch niet voldoende. Dat zijn feiten en daar kun je niet omheen.

De top van Zeeuws-Vlaanderen is er echter blijkbaar behoorlijk van overtuigd dat het rapport van Berenschot voldoende zaken heeft weerlegd. 

Jammer, want ook hier zit het ego weer in de weg om snelle en praktische oplossingen toe te passen.

Reacties

De vraagstelling in het rapport Berenschot was zeer beperkt en zonder mogelijkheid tot nuancering van je antwoord. Het rapport is mij ook toegezonden terwijl ik er niet meer werkzaam was maar toch kreeg ik het en je kon het ook maar 1x openen en sloot je het kon je er niet meer in.
Het was (sorry voor het woord) infantiel opgesteld, en hierop is veel kritiek gekomen zeker ook vanuit de viaflex werkers. Ook stelde Dethon voor om te helpen bij invullen wat je dan ook niet echt anoniem meer kunt noemen zodat veel mensen ook afhaakten met kritiek.

Bovendien werden de vragen die zeer vooringenomen werden gesteld, ook voorgelegd aan mensen die a. geen idee hadden wat er gaande was, b. mensen die wisten wat er gaande was maar bang waren voor hun positie. De overige groep met kritiek op de vreselijke bedrijfscultuur bij groen (anders kan ik het niet omschrijven) werd pas op het laatst gehoord door Berenschot, wat m.i. geen toeval kan zijn.

Ik heb hier Berenschot nog een boze email over gezonden en heb dit ook aan de SP doorgegeven dat dit onderzoek gericht was op in beeld krijgen welke personeelsleden negatief waren en erop gericht Dethon van een schone lei te voorzien ! En van anonimiteit van invullers was ook geen spraken als je het formulier via email verzend en of erbij gaat zitten om werknemers te "helpen".

Reactie toevoegen

U bent hier