h

Blijft Zeeuws-Vlaanderen een “verborgen vallei”? Westerscheldetunnel Tolvrij? JA!

20 juni 2022

Blijft Zeeuws-Vlaanderen een “verborgen vallei”? Westerscheldetunnel Tolvrij? JA!

Foto: Mart Smit
 

Blijft Zeeuws-Vlaanderen een “verborgen vallei”? Westerscheldetunnel Tolvrij? JA! Dat is het voorstel van de SP, SGP en BBB. 

De SP-afdeling Terneuzen organiseert maandagavond 27 juni 2022 een openbare lezing in de Grote Kerk (Noordstraat 62, Terneuzen). Deze lezing is gratis, voor iedereen toegankelijk en het is mogelijk om de sprekers te bevragen. Vanaf 18:15 gaat de zaal open, de lezing start om 19:00. 

De volgende sprekers vertellen over de strijd die in de lokale- en landelijke politiek wordt gevoerd om de Westerscheldetunnel Tolvrij te krijgen. Statenlid van Unen (SP), Tweede Kamerlid Alkaya (SP), Arno Vael (BBB), Tweede Kamerlid van der Plas (BBB), Statenlid van der Maas (SGP), Tweede Kamerlid Stoffer (SGP), de Boevere en Liefting (stichting TOLVRIJ ZEELAND).

De SP, SGP en BBB hebben bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de Tweede Kamer samen het voorstel ingediend om de Westerscheldetunnel per 2025 tolvrij te maken. In de plannen van de regering zou hiervan op z’n vroegst in 2030 sprake zijn. De drie partijen zijn van mening dat het onrechtvaardig is om automobilisten nog langer te laten betalen voor hun enige verbinding met de rest van Nederland en vragen hiervoor de steun van de Tweede Kamer.

Eerdere onderzoeken wezen uit dat het vervroegd tolvrij maken haalbaar is en welvaartswinst oplevert voor de samenleving en de regio. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich in de zomer van 2021 reeds positief uit over een motie van de SP en BBB om de tunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken, maar vanuit het kabinet werd gewezen op het ontbreken van financiële middelen. Met het nieuwe voorstel van de drie partijen wordt nu gezorgd voor de financiële dekking voor het wegvallen van de tolinkomsten. De Tweede Kamerleden Alkaya (SP), Stoffer (SGP) en van der Plas (BBB) stellen in hun amendement voor om de kosten te financieren vanuit de Regiodeals, een landelijk fonds dat is opgericht ter versterking van de kracht van de regio. Voor Zeeuws-Vlaanderen is een tolvrije Westerscheldetunnel de beste manier om dat doel te bereiken.

Reactie toevoegen

U bent hier