h

Geslaagde actie bij de Hedwigepolder

23 mei 2022

Geslaagde actie bij de Hedwigepolder


 

 

 

 

 

 

Het was een zeer geslaagde actie. Heerlijk weer, verkeersregelaars, EHBO-medewerkers, eten en drinken, stoelen voor mensen die niet lang konden staan, een dixie en uiteraard mocht de SP-Soepauto niet ontbreken. Statenleden en gemeenteraadsleden van partijen van links tot rechts uit heel Zeeland, wethouders, mensen van het waterschap, mensen van allerlei maatschappelijke organisaties en Belgen waren gekomen om de actie te ondersteunen. Ze vormden samen met de bewoners uit de regio een lang lint om het vervuilde water tegen te houden.
En dan was er dinsdag de stemming in de 2e kamer. Een heel spannend moment. Sandra Beckerman (SP) had (samen met D66) een motie ingediend om het afgraven van de dijk voorlopig uit te stellen. De motie is met 124 Stemmen aangenomen.
De tekst van de motie:
----------
Motie Beckerman - Hagen
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat de ontpoldering van de Hedwigepolder op korte termijn van start dient te gaan;
overwegende dat het water in de Westerschelde vervuild is met PFAS;
overwegende dat omwonenden zich zorgen maken over hun gezondheid of bedrijfsvoering;
verzoekt de regering, in overleg met de Vlaamse regering te zorgen dat het afgraven van de zeedijk van de Hedwigepolder pas wordt ingezet nadat de
resultaten van de lopende onderzoeken naar PFAS bekend zijn en vaststaat dat geen negatieve effecten optreden voor de natuurontwikkeling en een gezonde leefomgeving,
en gaat over tot de orde van de dag.
----------
We zijn er nog niet, maar hiermee is een grote stap in de goede richting gezet. De SP zal hiervoor blijven strijden. 

Reactie toevoegen

U bent hier