h

Verkiezingen 2018 - 2022

Woord vooraf

 Op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. hebben we jouw stem hard nodig want invloed heb je wel degelijk. In Den Haag wordt door de regering de grote lijn van het landelijk beleid uitgezet. Wij als afdeling Terneuzen kunnen echter controle uitoefenen op regionaal niveau. Daarom gaan we de wijk in om te horen wat er speelt, waar het aan schort, wat mensen nodig hebben om een mooi en veilig leven te hebben.

De lokale afdelingen van de SP zijn de ogen en oren, handen en voeten van de partij. We willen samen met de mensen werken aan concrete verbeteringen. We zullen opkomen voor de belangen van de bevolking. Een bevolking die óf te laat óf helemaal niet geraadpleegd wordt bij belangrijke kwesties.

Het huis dat Nederland nu bewoont vertoont teveel lekkages. Daarom timmeren we aan de weg. Het begrip “welvaartsmaatschappij” komt onder druk te staan en we merken dat de huidige regering knabbelt aan de gevestigde rechten in alle fasen van uw leven.

Protesteren helpt, aankaarten helpt, maar wat vooral helpt is stemmen op de partij die de mens een warm hart toedraagt  !!!!

De SP weet dat veel mensen hard werken en toch niet genoeg geld hebben om een mooi leven op te bouwen.

De SP weet dat sommige mensen niet kunnen werken en vereenzaamd achterblijven.

De SP wil een rechtvaardiger bestaan, voor iedereen, en zal blijven werken aan het bestrijden van armoede, onrechtvaardigheid en ongelijkheid.

Voor verandering hebben wij Uw stem nodig.

U bent hier