h

Verkiezingen 2022 - 2026

WOORD VOORAF

Foto: SP
Op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben we jouw stem hard nodig want invloed heb je wel degelijk. In Den Haag wordt door de regering de grote lijn van het landelijk beleid uitgezet. Wij als afdeling Terneuzen kunnen echter controle uitoefenen op regionaal niveau. Daarom gaan we de wijk in om te horen wat er speelt, waar het aan schort, wat mensen nodig hebben om een mooi en veilig leven te hebben.

De lokale afdelingen van de SP zijn de ogen en oren, handen en voeten van de partij. We willen samen met de mensen werken aan concrete verbeteringen. We zullen opkomen voor de belangen van de inwoners. Nu worden ze nog óf te laat óf helemaal niet geraadpleegd bij belangrijke kwesties.

Het huis dat Nederland nu bewoont vertoont teveel lekkages. De overheid (ook de gemeente) moet stoppen met het plakken van pleisters, de lekkages worden daar niet mee gedicht! De SP wil naar concrete oplossingen om dit te stoppen. Daarom timmeren we aan de weg. Het begrip “welvaartsmaatschappij” komt onder druk te staan en we merken dat de huidige regering knabbelt aan de gevestigde rechten in alle fasen van uw leven.

Protesteren helpt, aankaarten helpt, maar wat vooral helpt is stemmen op de partij die de mens een warm hart toedraagt!!!!

De SP weet dat mensen hard werken en soms toch niet genoeg geld hebben om een mooi leven op te bouwen.

De SP weet dat sommige mensen niet kunnen werken en soms vereenzaamd achterblijven.

De SP wil een rechtvaardiger bestaan, voor iedereen, en zal blijven werken aan het bestrijden van armoede, onrechtvaardigheid en ongelijkheid.

Voor verandering hebben wij Uw stem nodig!

Help ons het tij te keren en stem SP!

Jean-Paul Casteleijn

Fractievoorzitter

U bent hier