h

Mart Smit

(06) 54 314 742


Zo rond 2000 zag ik dat Nederland veranderde en niet op een positieve manier. Vanaf 1990 heb ik de afbraak gezien in de Jeugdzorg  en daar maakte ik mij zorgen over. Als vrijwilliger bij het JAC en CJP zag ik de cultuur veranderen. De problemen waar jongeren (kinderen van tweeverdieners) mee te dealen hadden als sleutelkinderen, de toename van jeugdcriminaliteit.
 
De Nederlandse maatschappij en cultuur ontwikkelde zich in de afgelopen jaren door het neoliberalistische beleid van de overheid tot een individualiste en prestatiegerichte samenleving. De sociale rechtstaat is afgebroken, liberalisering en privatisering van belangrijke voorzieningen zoals: energie, zorg en onderwijs. Het draait nu om de winsten, de aandeelhouders en niet meer om de mens.  
 
Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Jaren heb ik mij ingezet voor het dierenwelzijn en gestreden, gewerkt aan het helpen van dieren in nood. Er kwam voor mij een kantelpunt, er moet iets veranderen aan het welzijn voor dier en mens. 
 

‘Blijf niet mokkend aan de kant staan, stel een daad en toon je moed. Laat je woede hand in hand gaan, met het goede dat je doet.’

Nu kan je langs de kant staan en roeptoeteren dat het allemaal anders moet. Je kan je ook daadwerkelijk inzetten om te strijden voor herstel van wat is afgebroken. En daar ligt mijn drijfveer om een bijdrage te leveren om samen te strijden voor een betere samenleving voor mens en dier.
 
Wil je met mij mee strijden? En jouw talent inzetten voor een betere samenleving? Wordt dan ook lid van de SP!
 
 
Met strijdbare groeten,
Mart Smit
 

 
Wat doet Mart binnen de SP
Als organisatie secretaris houdt Mart zich bezig met diverse administratieve en secretariële werkzaamheden. Hij houdt zich ook bezig met beleidsmatige taken, media & vormgeving.
 
Mart biedt ondersteuning aan het dagelijks bestuur en de fractie. Hij bewaakt de bestuurlijke werkzaamheden en gezien zijn achtergrond is hij ook Juridisch adviseur voor het bestuur.   
 
Naast zijn werkzaamheden als organisatiesecretaris en raadscommissielid omgeving is Mart werkzaam bij Kuzee Autoberging & Transport.              
 
 
 

U bent hier