h
19 mei 2018

De Wensportefeuille van Woongoed (en van de Gemeente)

Het is zowat een automatisme, uitgaan van de MARKT en niet van de MENS. Een schrijnende opmerking die je kunt maken als je de antwoorden leest - op gestelde vragen in in de raad van Terneuzen - over bijvoorbeeld de Witte Wijk in Sas van Gent ; “Aan de hand van welke criteria maken de woningcorporaties een afweging tussen renovatie en sloop?” Deze vraag werd gesteld door een raadslid. Het college van Burgemeester en Wethouders vertelt dat dit te maken heeft “met de verwachting van de demografische ontwikkelingen, rijksregelgeving in toewijzingsbeleid, technische toestand van de woning, economische levensduur, verduurzamingopgave van het woningbezit en de productsterkte van de woning”.

Geen woord over de bewoners (veelal huurders) die bijzonder afhankelijk zijn van wat de woningcorporatie met hun woning wil doen.

Lees verder
11 mei 2018

Sterk, Betrokken en Vitaal

Op 9 mei jl werd het Coalitieakkoord Terneuzen 2018-2022 gepresenteerd door de heer Van Hulle. In een volle Raadszaal werden de 6 wethouders in hun functie beëdigd. Later de nieuwe raadsleden en jammergenoeg was of de tijd op, of de procedure heel belangrijk, of het hiërarchische toch belangrijker dan "de mens", want de namen van "de Volgers" werden enkel opgenoemd, waardoor ze voor buitenstaanders totaal "geen gezicht" hebben. Zonde. Vind ik niet zo STERK.

Lees verder
6 mei 2018

Jongeren worden deze zomer "ondernemer"

Heel speciaal voor onze JONGEREN

Lees verder
3 mei 2018

Is een kleine "latverhoging" 600.000 euro waard?

De "Nieuwe Huiskamer" van Terneuzen, zijnde het auto-vrije-vernieuwde marktplein werd op 2 juni jl. door wethouder Jack Begijn geopend. Een project waar de gemeenteraad een jaar terug UNANIEM mee heeft ingestemd. Het wordt door sommigen bejubeld. Door anderen weer kritisch bekeken. Misschien werd daarom - bij Café du Commerce "MENS ERGER JE NIET" in de bestrating gelegd. Er is immers altijd kritiek te geven.

Lees verder
29 april 2018

Rolstoelgebruikers op de markt in Terneuzen op 2 mei om 10u.

De vernieuwde markt in Terneuzen is niet bepaald "toegankelijk" te noemen voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Om hier aandacht voor te vragen nam Chantal de Koeijer het initiatief om op 2 mei a.s. om 10 uur op de markt te verzamelen en samen de knelpunten te laten zien waar gehandicapten mee te maken krijgen.

Lees verder
27 april 2018

Studieschuld hoeft niet meer.

Voor iederen die dacht - na het studeren - met een studieschuld te blijven zitten is er goed nieuws.

Lees verder
24 april 2018

Kwijtschelding Zorgtoeslag

Teruggaand tot 1 januari 2018 is er een kans dat je kwijtschelding verleend krijgt door de gemeente Terneuzen op je maandelijkse zorgkosten.

Lees verder
22 april 2018

Provincie Zeeland en hun enquête

De Provincie Zeeland werkt aan een NATUURBELEID waar iedereen aan kan meewerken. Via onderstaande link kun je de vragen multiple choice beantwoorden tot 8 mei 2018.

Lees verder
17 april 2018

Individuele Studietoeslag in Terneuzen?

Een INDIVIDUELE STUDIETOESLAG kan door de Gemeente worden verstrekt - als onderdeel van de Participatiewet ( ingevoerd in 2015 ) - aan STUDENTEN MET EEN BEPERKING.
Het betreft een nieuw (in 2015) ingevoerde vorm van ondersteuning voor studerenden die zelf niet kunnen voorzien in het minimumloon.
Gehandicapte studenten kunnen vaak geen bijbaantje krijgen en worden d.m.v. de "individuele studietoeslag" financieel gecompenseerd en aangemoedigd om - ondanks hun handicaps - toch te gaan studeren en een diploma te halen. Een papiertje dat nog altijd laat zien aan werkgevers dat de kandidaat iets kan. Een baan krijgen bij een regulier bedrijf zou voor mensen met een handicap dan ook geen obstakel meer zijn. Althans, dat was de gedachte bij de Participatiewet.

Lees verder
11 april 2018

Kinderpardon

"Wat is momenteel het standpunt van het College inzake het Kinderpardon?"

Lees verder

Pagina's