h
26 november 2018

GERED GEREEDSCHAP naar de POLENWEG in Terneuzen

Onze Jean-Paul Casteleijn blijft verbazen.

De mededeling dat zijn Loods aan de Polenweg op het industrieterrein in Terneuzen thans op de kaart staat als INZAMELPUNT in Zeeuws-Vlaanderen voor de stichting GERED GEREEDSCHAP deed voor ons gevoel de deuren opengaan. Open naar daadwerkelijk HELPEN. Geven aan mensen in nood.

Lees verder
14 november 2018

Wetsevaluatie inburgering is opgesteld (1)

"Teveel mensen die asiel gekregen hebben blijven aan de zijlijn staan, zonder betaald werk." Dat heeft allerlei redenen, die opgesomd worden door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een schrijven van 6 juli 2018 naar de Tweede Kamer.

Lees verder
12 november 2018

GEEN verruiming van het Kinderpardon

                                      Nadat de SP bereikt had om van Terneuzen een KINDERPARDONGEMEENTE te maken, stuurde onze burgemeester een schrijven naar Mark Harbers, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid teneinde, samen met tientallen andere gemeentes, te bekomen dat het Kinderpardon verruimd zou worden.

Lees verder
28 oktober 2018

De strijd van de FNV met Kitty JONG

Vicevoorzitter van de FNV Kitty JONG strijdt tegen de afbraak van onze verzorgingsstaat. De Elisabeth-parochie  heeft Kitty JONG dan ook uitgenodigd een lezing te geven op zaterdag 10 november om 20.00 uur in 't Kaaike in Zuiddorpe.

Lees verder
28 oktober 2018

Permanente Oorlog. NIET IN MIJN NAAM

Op 9 november a.s. bent u uitgenodigd om de openbare avond - met Tweede Kamerlid Sadet Karabulut - bij te wonen in Goes, aangaande de permanente oorlog.

Stichting Vluchtelingenhulp en Sadet Karabulut organiseren de avond aan de Rommerswalestraat 1 in Goes.

Aanvang : 19.00 u

Toegang : Gratis

Lees verder
28 oktober 2018

SP-Ledendag in Terneuzen

Op zaterdag 27 oktober ging de Zeeuws-Vlaamse SP- Ledendag door in de Triangel in Terneuzen.
Lees verder
20 oktober 2018

"Aanpasbaar" Toezicht huisvesting vergunninghouders

 
Op de site van de Gemeente Terneuzen staat onder de  "binnengekomen stukken" een schrijven van de Provincie Zeeland.
Iedereen kan deze documenten inzien.
Een schrijven - aangaande het toezicht op huisvesting vergunninghouders - hieronder gekopieerd en tussen aanhalingstekens ;
 

 

Lees verder
14 oktober 2018

Terneuzen is kinderpardongemeente

Anja Aarnoudse bracht het als eerste op de agenda. "Terneuzen wordt een kinderpardongemeente".

Haar grote wens : "Geen kind wordt meer uitgezet".

Lees verder
12 oktober 2018

Willen jullie hier wonen?

Vraag je de eigenaren van het oude Philipsgebouw of het grasveld naast het gebouw geschikt is om een kleine 200 tijdelijke werknemers te huisvesten, dan zeggen ze JA.
Lees verder
9 oktober 2018

Bezoek aan afdeling Werk & Inkomen

Maandag 8 oktober jl. hadden Ed en ik een afspraak met het hoofd van de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Terneuzen, een afdeling waar je onherroepelijk mee te maken krijgt wanneer je financiële hulp nodig hebt.
Lees verder

Pagina's