h

ARBEIDSMIGRANTEN EN FLEXBEWONING

Ergernis rond opkopen en verhuren aan arbeidsmigranten groeit in gemeente Terneuzen

Goedkope woningen worden opgekocht en verhuurd aan arbeiders. In de wijken en dorpen klaagt men over parkeeroverlast, huisjesmelkers en een gemeente die het allemaal gedoogt.

In Nederland is er woningnood, er is een tekort aan betaalbare huisvesting. Voor veel jongeren is het erg lastig om een eerste eigen huis te kopen, laat staan te huren.

De SP is voor een zelfbewoningsplicht. Koop je een huis? Dan ga je erzelf of jouw kind er in wonen. 

De SP heeft een duidelijk standpunt over Arbeidsmigratie. Arbeidsmigratie uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie en daarbuiten moet beter worden geregeld. Werkgevers kunnen geen beroep doen op buitenlandse arbeidskrachten als er geen garanties zijn voor het uitbetalen van gelijk loon voor gelijk werk en voor fatsoenlijke huisvesting van arbeidsmigranten. Inzet van illegale arbeid is schadelijk voor binnen- én buitenlandse arbeidskrachten en moet worden voorkomen.

In dit dossier lees je alle artikelen en actuele zaken die in de gemeente Terneuzen spelen rondom arbeidsmigratie en flexbewoning. 

2 februari 2024

Petitie overhandigd aan burgemeester van Merrienboer | Halfzacht of hard gekookt ei?

Op donderdag 1 februari hebben een aantal inwoners van Sluiskil de petitie "Flexbewoning in Sluiskil" overhandigd met 189 handtekeningen, aan burgemeester Merrienboer. 
De petitie laten wij openstaan totdat de problemen in Sluiskil zijn opgelost en de leefbaarheid in het dorp is verbeterd. Inmiddels is de petitie door 199 mensen ondertekend!

De burgemeester was onder de indruk van de petitie en stak de inwoners een hart onder de riem, als burgervader toonde hij begrip en ook hij maakt zich zorgen over de leefbaarheid in Sluiskil.

Lees verder
2 februari 2024

Over mijn laatste raadsvergadering: leefbaarheid Sluiskil, huisjesmelkerij en huisvesting arbeidsmigranten

Foto: SP
De tijd vliegt voorbij
Het was voor mij een eer om donderdagavond 1 februari voor de laatste keer in de raad het woord te mogen voeren voor het laatste bespreekstuk dat die avond op de agenda stond. Om gezondheidsredenen heb ik moeten besluiten om het fractievoorzitterschap over te dragen.
 
Mijn collega Sonja Mulleman is inmiddels door het dagelijks bestuur van de SP benoemd tot plaatsvervangend fractievoorzitter.  
 
Het is bijzonder hoe snel de tijd is voorbijgegaan sinds mijn maidenspeech op 9 november. Donderdagavond markeerde mijn laatste toespraak als tijdelijk raadslid, en ik zat hier met een onverminderde toewijding aan het welzijn van onze samenleving.
 
In mijn maidenspeech heb ik benadrukt dat het onze taak als volksvertegenwoordiger is om de bestaanszekerheid in onze samenleving te waarborgen en open te staan voor de problemen en uitdagingen die onze inwoners ondervinden. Helaas moet ik constateren dat de geluiden van inwoners die zich niet gehoord voelen, nog steeds onze oren bereiken. Het lijkt erop dat het algemeen belang soms boven het belang van onze inwoners wordt geplaatst.
Lees verder

Petitie Flexbewoning Sluiskil door bewoners overhandigd aan Burgemeester Merrienboer

Foto: SP
Bewoners van Sluiskil, met steun van de SP, overhandigden donderdagavond een petitie aan de gemeenteraad. Ze maken zich zorgen over de toenemende invloed van beleggers en huisjesmelkers die woningen opkopen en verhuren aan arbeidsmigranten. Dit heeft volgens hen negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van het dorp, met straten die bijna volledig in handen lijken te komen van arbeidsmigranten. De gemeente Terneuzen erkent het probleem en ziet de noodzaak om snel actie te ondernemen. Lees verder
30 januari 2024

Inwoners Sluiskil overhandigen Petitie 'Flexbewoning in Sluiskil' aan Burgemeester Terneuzen

Foto: SP
Aankomende donderdag 1 februari om 19:00 uur zullen verontruste inwoners van Sluiskil een petitie overhandigen aan de Burgemeester van Terneuzen. De petitie, genaamd 'Flexbewoning in Sluiskil', is gestart als reactie op de groeiende zorgen die de inwoners van Sluiskil geuit hebben aangaande de snelle toename van flexwoningen in hun gemeenschap.

In Sluiskil ervaren bewoners een zorgwekkende opmars van beleggers en huisjesmelkers die woningen opkopen en deze verhuren aan arbeidsmigranten. Deze ontwikkeling leidt ertoe dat straten bijna volledig worden overgenomen door arbeidsmigranten, wat aanzienlijke gevolgen heeft voor de leefbaarheid van het dorp. Het merendeel van deze woningen is verhuurd zonder de vereiste vergunning, en het gebrek aan handhaving door de gemeente is duidelijk geworden tijdens het ronde tafel gesprek over huisvesting van arbeidsmigranten vorig jaar, georganiseerd op verzoek van de raad. De Wethouder heeft in diverse commissievergaderingen bevestigd dat er sprake is van een handhavingsprobleem en heeft aangekondigd dit te willen aanpakken met een handhavingsstrategie en versterking van de afdeling handhaving.

Lees verder
25 januari 2024

"Het wordt tijd dat de gemeenteraad op de rem trapt!" Hoofdpijndossier: Arbeidsmigratie

Foto: Guido van der Heijden / Raymond de Frel
Zandstraat is tegen, de SP is tegen, maar Terneuzen zet door. 
De inwoners van Zandstraat spuwden vorig jaar vuur, toen duidelijk werd dat er een plan is om arbeidsmigranten in de buurt van het dorp op te vangen. Maar de gemeente Terneuzen zet nu toch door. 

De fractie van de SP zal er alles aan doen om dit te voorkomen.
En zal dit op de raadsvergadering van donderdag 1 februari nog eens duidelijk benadrukken bij de bespreking van de Motie huisvesting arbeidsmigranten. SP raadslid Smit is woest!

Lees verder
25 januari 2024

De SP in actie in Sluiskil

De SP Terneuzen is donderdagmiddag met een aantal SP leden de straat op gegaan om handtekeningen op te halen voor de petitie: Flexwoningen in Sluiskil.  Lees verder
24 januari 2024

SP de straat op in Sluiskil

Foto: SP
Op donderdagmiddag 25 januari gaat de SP in Sluiskil de straat op vanaf 16:00 uur. We willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen voor de petitie Flexwoningen. De SP wil alle mensen in Sluiskil helpen door samen actie te voeren. Samen willen we de gemeente laten stoppen met het geven van vergunningen voor flexwoningen in Sluiskil.

Op donderdag 1 februari 2024 is er een gemeenteraadsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt de motie over huisvesting voor arbeidsmigranten besproken. Voordat de vergadering begint, zullen inwoners de petitie aan Burgemeester van Merienboer overhandigen.

Lees verder
18 januari 2024

Arbeidsmigranten: uitbuiting en maatschappelijke onrust

Foto: SP
In Nederland verblijven ongeveer vijfhonderdduizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Hun situatie is kwetsbaar en hun aanwezigheid veroorzaakt vaak onrust in de gemeentes waar ze wonen, ook in de gemeente Terneuzen! 

Dat werd wel heel duidelijk tijdens een vergadering de commissie omgeving op 17 januari 2024. Er waren bewoners uit Sluiskil en de wijk Triniteit in Terneuzen om maar weer eens in te spreken. 

Lees verder

SP'er Bart van Kent over huisvesting arbeidsmigranten in Terneuzen: 'Het loopt totaal uit de hand'

Foto: SP
Met nog twee weken tot aan de Tweede Kamerverkiezingen staat radioprogrLees verder
7 november 2023

SP Tweede Kamerlid Bart van Kent in actie tegen huisvesting arbeidsmigranten in de Zandstraat

Foto: Google Maps
Aankomende woensdag 8 november om 14:00 uur komt SP Tweede Kamerlid Bart van Kent naar de Zandstraat om steun op te halen voor het manifest tegen de arbeidsmigratie-industrie. In dit manifest wordt verzet uitgesproken tegen de manier waarop arbeidsmigranten in Nederland vaak worden behandeld en tegen de komst van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten bij kleine kernen. Met dit manifest hoopt de SP de druk op andere politieke partijen te vergroten om de kant te kiezen van bewoners van kleine kernen die door het hele land in actie komen tegen de komst van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten.

Foto: Mart Smit / Mart Smit
Lees verder

Pagina's

U bent hier