h

Update Flexbewoning

5 juni 2024

Update Flexbewoning

Op 1 februari 2024 hebben inwoners van Sluiskil de petitie “Flexbewoning Sluiskil” overhandigd aan de burgemeester van Terneuzen. Hier leest u wat er sindsdien is gebeurd en wat de volgende stappen zijn. Wat gaat er veranderen in Sluiskil? Wat kunt u als inwoner nog doen?

 
Motie huisvesting arbeidsmigranten
Tijdens de raadsvergadering op 1 februari 2024 heeft de PvdA/GroenLinks een motie ingediend voor nieuw beleid omtrent huisvesting van arbeidsmigranten. Dit beleid moet onder andere een maximum aantal kamers per wijk vastleggen en verhuurders verplichten een beheerder aan te stellen. Daarnaast zal de gemeente in gesprek gaan met ondernemers over short-stay wooncomplexen.
 
De SP stelde voor om een scherpere motie in te dienen, met een stop op vergunningen en een zelfbewoningsplicht voor Sluiskil. Dit voorstel werd niet overgenomen, waardoor de SP de motie niet mede ondertekende. Ondanks twijfels besloot de SP voor de motie te stemmen, omdat anders niets zou veranderen. De motie werd aangenomen en de wethouder beloofde binnen twee maanden met een plan van aanpak te komen.
 
Plan van aanpak en uitstel
Foto: SP
Wethouder Hulle vroeg tijdens de commissievergadering op 27 maart om uitstel voor het plan van aanpak, dat uiteindelijk op 30 april werd gepubliceerd. Dit plan werd ingediend bij het college, maar de commissie omgeving besloot op 22 mei om het niet direct af te handelen. Het plan zal nu op 19 juni besproken worden tijdens de commissievergadering, zodat er goed over nagedacht kan worden.
 
Toezeggingen aan de dorpsraad
Tijdens een vergadering van de dorpsraad van Sluiskil beloofde de wethouder dat er geen nieuwe vergunningen voor flexbewoning afgegeven zullen worden. Dit is ook opgenomen in plan van aanpak huisvesting internationale werknemers (klik hier om het plan van aanpak te lezen).
 
Uw inspraak als inwoner
U kunt als inwoner van Sluiskil inspreken over het plan van aanpak. Meld dit 24 uur voor de vergadering via e-mail aan de commissiegriffier (griffie@terneuzen.nl). Geef daarbij aan over welk agendapunt u wilt inspreken. Meer informatie over het inspreekrecht vindt u op de website van de gemeente Terneuzen.
 
Commissievergadering bijwonen
U bent van harte welkom om de commissievergadering bij te wonen op woensdag 19 juni in de raadzaal van het gemeentehuis. De zaal gaat open om 19:00 uur en de vergadering begint om 19:30 uur.

 

Reactie toevoegen

U bent hier