h

Blog Mart Smit

8 februari 2024

Column: "Rechtszaak tegen glyfosaat en een knoop in pesticidenplannen"

Door: Mart Smit, woordvoerder Natuur & Milieu

Foto: Laura Arias

De grote rechtszaak tegen glyfosaat is begonnen! Dit is Europa's meest gebruikte en schadelijke herbicide, en nu staat het voor de rechter. Experts van Pesticide Action Network (PAN) Europe en hun partners hebben hun kerstvakantie besteed aan het voorbereiden van deze complexe zaak. Het was cruciaal dat het eerste bezwaar volledig was, omdat er later geen nieuwe argumenten meer kunnen worden toegevoegd. Het is verbazingwekkend hoeveel schendingen van de EU-wetgeving en het terzijde schuiven van wetenschappelijk bewijs zijn ontdekt.

Lees verder
2 februari 2024

Over mijn laatste raadsvergadering: leefbaarheid Sluiskil, huisjesmelkerij en huisvesting arbeidsmigranten

Foto: SP
De tijd vliegt voorbij
Het was voor mij een eer om donderdagavond 1 februari voor de laatste keer in de raad het woord te mogen voeren voor het laatste bespreekstuk dat die avond op de agenda stond. Om gezondheidsredenen heb ik moeten besluiten om het fractievoorzitterschap over te dragen.
 
Mijn collega Sonja Mulleman is inmiddels door het dagelijks bestuur van de SP benoemd tot plaatsvervangend fractievoorzitter.  
 
Het is bijzonder hoe snel de tijd is voorbijgegaan sinds mijn maidenspeech op 9 november. Donderdagavond markeerde mijn laatste toespraak als tijdelijk raadslid, en ik zat hier met een onverminderde toewijding aan het welzijn van onze samenleving.
 
In mijn maidenspeech heb ik benadrukt dat het onze taak als volksvertegenwoordiger is om de bestaanszekerheid in onze samenleving te waarborgen en open te staan voor de problemen en uitdagingen die onze inwoners ondervinden. Helaas moet ik constateren dat de geluiden van inwoners die zich niet gehoord voelen, nog steeds onze oren bereiken. Het lijkt erop dat het algemeen belang soms boven het belang van onze inwoners wordt geplaatst.
Lees verder
15 januari 2024

Zorgalarm: De kritieke noodsituatie in de Zeeuwse acute zorg dreigt

Foto: Mart Smit
In het pittoreske Zeeland, waar de zilte lucht de neusgaten vult en de horizon gevuld is met uitgestrekte polders, dreigt een donkere schaduw over de gezondheidszorg te vallen.
 
De alarmbellen luiden als nooit tevoren, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt de mogelijkheden om de Spoedeisende Hulp in Goes en Terneuzen te sluiten. Het lijkt erop dat het Ministerie en de Minister die verantwoordelijk zijn voor dit besluit de cruciale boodschap niet begrijpen: elke minuut telt, vooral in noodsituaties.
 
De plannen om de Spoedeisende Hulp in zowel Goes als Terneuzen te sluiten, roepen terecht de nodige kritiek op. De slogan "Als elke minuut telt" lijkt opeens een cynische bijklank te krijgen in een provincie waar elke minuut binnenkort van levensbelang kan zijn.
Lees verder

U bent hier