h

Gemeenteraad stemt in met overdracht asielopvang aan het COA

2 februari 2024

Gemeenteraad stemt in met overdracht asielopvang aan het COA

Foto: Raymond de Frel

In de gemeenteraad van Terneuzen werd donderdag 1 februari gesproken over de opvang van asielzoekers in de voormalige bibliotheek. Het plan is om de opvang over te dragen aan het COA en het aantal beschikbare plaatsen te verhogen van 75 naar 105. Eerder diende de bibliotheek als tijdelijke crisisopvang voor 150 vluchtelingen.

De SP-fractie stemde voor de overdracht van de asielopvang, op voorwaarde dat er goede afspraken worden gemaakt met het COA over het maximale aantal plekken. De SP wil de positieve en rustige sfeer in de huidige opvang in Terneuzen behouden, zoals opgemerkt na gesprekken met bewakers en observatie van de situatie.

De fractiemedewerkers deden uitgebreid onderzoek om een volledig beeld te krijgen van de situatie en de impact van de voorgestelde veranderingen. De bewaker benadrukte dat de sfeer in Terneuzen rustiger is dan op andere locaties, zoals Vlissingen. Asielzoekers hebben een zware reis achter de rug en waarderen de opvang, waar activiteiten voor volwassenen en kinderen worden georganiseerd.

Belangrijk is het behoud van positieve aspecten, met oog voor mogelijke verbeteringen, zoals het verplaatsen van de zithoek aan de voorkant van het gebouw.

De SP gelooft dat de huidige situatie in Terneuzen al succesvol is qua rust en veiligheid. Ze zijn terughoudend met beperkingen op de groepssamenstelling, invoering van verscherpt toezicht en capaciteitsbeperkingen, omdat dit de positieve dynamiek kan verstoren. Wij benadrukken een gebalanceerde groepssamenstelling met betrokkenheid van families, kansrijke asielzoekers en de bewoners in de wijk. Zorgen over veelplegers begrijpen we, maar we willen jonge en minderjarige vluchtelingen niet over één kam scheren. Er zijn goede afspraken met politie en hulpdiensten, en er is voldoende bewaking aanwezig.

U bent hier