h

De goocheltruc van onze gemeente aangaande RIOOLHEFFING

13 juli 2019

De goocheltruc van onze gemeente aangaande RIOOLHEFFING

Het staat eindelijk duidelijk op papier. De 100 % kostendekkendheid zal niet overschreden worden. Sterker nog, die is zelfs onbereikbaar.

De goocheltruc van de gemeente is simpelweg een verbreding van de opgave.

In antwoorden op “schriftelijke vragen” die de SP stelde aan het College staat duidelijk te lezen dat de 100% kostendekkendheid niet overschreden zal worden. Sterker nog, die is onbereikbaar gemaakt doordat de kostenbasis rekbaar is. (www.terneuzen.nl)

Rekbaarheid van het systeem voor gemeenten :

Of het nu gaat om onvoorspelbare gebreken aan riolen, achterstallig onderhoud, intensivering van het werkgebied, alles is mogelijk. Ambtenaren merken dat er voor de komende jaren een financieel tekort zal ontstaan, verbreden de kostenvoet en verhalen het op de burger.

En dan wordt het als volgt geformuleerd : “De gemeenteraad besluit het extra benodigde exploitatiebudget 2019 een bedrag van 290.442 euro te dekken uit het begrotingsresultaat 2019”.

Vlekkeloos loopt de 97,25 % kostendekkendheid dan terug naar 91 %.

“Maar ach, dat verhalen we toch op de burger.” zullen ze vast denken.

Niet-rekbaarheid van het systeem voor burgers :

Of stel, een burger mag niet meer inkomen per maand hebben dan 1000 euro teneinde nog huursubsidie te ontvangen. De werknemer krijgt loonsverhoging en zit boven de 1000 euro. Weg huursubsidie dank zij de niet-rekbaarheid van het systeem voor burgers.

De burger in Terneuzen zal (die eigenaar is van een woning) in ieder geval in 2020 ; 5 % + 1% (rente)  meer betalen dan de afgelopen tijd het geval was. Zo wordt de rioolheffing (voor wat nu verwacht wordt) dekkend gemaakt.

Moeten de huurders straks ook meebetalen als gebruikers in de rioolheffing? Komt de huurdersheffing ook nog op ons af ?

Foto: son / son
Duur wonen in Terneuzen

Nu betalen we rioolheffing in Terneuzen, berekend aan de hand van de WOZ waarde van woningen 0,093 %, wat vrij hoog is (1/1000 gaat naar SABEWA). In Borsele betalen ze 0,0363 % op de WOZ waarde en in Goes is dat 0,0388 %.

Voorbeeld : je huis heeft een WOZ-waarde van 300.000,- euro. Nu betaal je in Terneuzen 0,093 % op die 300.000,-euro = jaarlijks een rioolbelasting van 279,- euro voor dat ene huis.

De verhoging van 6%, berekend op hetgene je nu betaalt (279,- euro) is 16,74 euro.

Resultaat : per 1 jan 2020 betaal je aan rioolbelasting in Terneuzen voor je woning met een WOZ-waarde van 300.000,- euro 295,74 euro.

(wetend dat je in Reimerswaal voor een dergelijke woning slechts 55,80 euro betaalt).

Duur wonen in Terneuzen.

Reactie toevoegen

U bent hier