h

De rijtest voor ouderen moet terug naar Terneuzen.

14 januari 2022

De rijtest voor ouderen moet terug naar Terneuzen.

In mooie samenwerking met Top Gemeentebelangen hebben de SP en Top gisteren een “open brief” gestuurd naar alle leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, de raadsleden, wethouders en burgemeesters van Zeeuws-Vlaanderen, aangaande de onvermijdelijke gang “naar de overkant” als je als gepensioneerde je rijbewijs verlengd wilt hebben.

Tot voor kort hadden we in Terneuzen een volwaardig belastingkantoor, een rechtbank, de douane, GGD, UWV, noem het maar op.

De gelukkigen onder de ouderen die nu nog zelfstandig door het uitgestrekte Zeeuws-Vlaanderen tuffen, komen op een gegeven moment wel voor een giga probleem te staan als hun rijbewijs verlopen is. Ze moeten dan immers herkeurd worden en opnieuw een rijtest afleggen, en je raadt het al, ook dat is enkel nog af te handelen “aan de overkant”.

Waar is de inclusie-gedachte in deze ? Waar is de participatie gebleven ?

Immers, is het niet zo dat het label “inclusie” niet alleen inhoudt dat iedereen mee kan doen, ook mensen met een beperking, maar dat de inclusie-gedachte in iedere beslissing dient te zitten ? De beslissing om ouderen uit Zeeuws-Vlaanderen noodgedwongen te laten keuren aan de overkant is volkomen voorbijgegaan aan de gedachte waar de “inclusie” voor staat. Immers, alle beslissingen moeten veel vragen doorstaan willen ze onder het label “inclusie” kunnen vallen.

  • Hebben de beslissers voldoende nagedacht over de gevolgen van het verplaatsen van het keuringscentrum voor ouderen van het CBR ? Hebben ze nagegaan of ze voldoende rekening houden met het feit dat niet iedere oudere een verlenging van zijn rijbewijs zal aanvragen doordat ze bijvoorbeeld niet durven te rijden aan de overkant, niet in een tunnel durven te rijden of het geld niet hebben om de tunnelkosten te betalen ? En hebben de beslissers rekening gehouden met de grote eenzaamheid die bij ouderen ontstaat als ze niet meer kunnen meedoen  in de maatschappij ?

Nederland ondertekende het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap in 2016. Drie jaar later stelde Terneuzen zijn daarop gestoelde inclusie agenda op waarmee we de “gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking” onderschreven hebben en ons in zullen zetten voor de bevordering van participatie.

De SP is er dan ook van overtuigd dat het College volledig achter onze “open brief” zal staan en zich zal inzetten om bij de bevoegde instanties aandacht te vragen voor het geschetste probleem teneinde de ouderen in Zeeuws-Vlaanderen weer in de mogelijkheid te stellen hun rijbewijs verlengd te krijgen in Terneuzen.

Bijlage: 

Reactie toevoegen

U bent hier