h

Weer een gezin uitgezet naar Afghanistan.

10 juli 2019

Weer een gezin uitgezet naar Afghanistan.

Vluchtelingenwerk Nederland meldde dat een Afghaans gezin – met maar liefst vier kinderen – op dinsdag 9 juli jl. uitgezet is uit Nederland.

Het IND oordeelde dat het verantwoord was. De hoogste bestuursrechter van ons land (de Raad van State) had het IND immers gelijk gegeven en dus oordeelde het kabinet reeds vorig jaar in maart dat Afghanistan veilig is voor iemand, “als hij geen banden heeft met strijdende partijen”.

Mijn eerste reactie was ; sinds wanneer gaan IS, de Taliban of Al Qaida “verantwoordelijk” tewerk en in hoeverre kijkt IS nauwkeurig of personen banden hebben met strijdende partijen?

Ik besloot te kijken wie de heer Gert-Jan Klapwijk van de Raad van State was, want zijn naam werd vermeld in het bericht van Nieuwsuur en ik citeer “De Raad van State deed de uitspraak op basis van observaties van de Verenigde Naties, Vluchtelingenwerk Nederland en Amnesty International. "Uit hun rapporten blijkt dat normale burgers geen risico lopen”.  

Normale burgers, die kinderen hebben die hier zelfs nog maar twee jaar gewoond hebben, zullen reeds Westerse gedragingen vertonen in het verre Afghanistan. Zal het – al dan niet terecht - niet willen dragen van een hoofddoek het gewone burgermeisje veiligheid bieden? In hoeverrre levert een Westerse uitstraling onveiligheid aldaar ?

Een aardige telefoniste bij de “publieksvoorlichting” van de Raad van State verbond me onmiddellijk met een even sympathiek klinkende heer Gert-Jan Klapwijk. Zo makkelijk ging het. Niets afspraken maken, geen formulieren invullen. Ik kon gewoon in gesprek met de heer Klapwijk. (Nog wat beter dan de publieksbalie in Terneuzen, waar wij van de SP trouwens ook vragen over zullen stellen).

Vooreerst vertelde hij me dat de uitspraak “Uit rapporten blijkt dat normale burgers geen risico lopen” niet gedaan werd in de zaak van het Afghaanse gezin dat dinsdag 9 juli werd uitgezet. Deze woorden werden in een eerdere zaak door hem naar buiten gebracht.

Vervolgens zei de heer Klapwijk dat de overweging om mensen uit te zenden telkens weer genomen wordt door “personen” aan de hand van rapporten en andere infoverstrekking van allerlei mensenrechtenorganisaties. De woorden van de Minister van Buitenlandse Zaken van Afghanistan werden wel degelijk meegenomen in de besluitvorming. Hij had gevraagd aan Nederland om “geen Afghaanse mensen meer uit te zetten. En als het niet anders kan, om te wachten tot ze vrijwillig terugkeren”.  (www.nieuwsuur.nl)

Toen ik tijdens het gesprek vermeldde dat Nederland, samen met Noorwegen en Denemarken het hoogste aantal Afghanen terugstuurt, stelde de heer Klapwijk dat de wet gewoon gevolgd moet worden.

Tuurlijk moet de wet gevolgd worden, maar een afweging wordt door mensen gemaakt. Dat had de heer Klapwijk net gezegd, dus is het ontzettend moeilijk om te bepalen hoe “onwetend over zijn eigen positie” de beslisser is die over deze uitwijzingsacties moet beslissen.

De directheid en openheid waarmee de heer Klapwijk me tewoord stond aangaande dit toch wel moeilijke onderwerp, het vluchtelingenbeleid, liet me zien dat we misschien wel het meest beslissende kantelpunt in het leven van een mens niet altijd zelf in de hand hebben. Deze Afghanen in ieder geval niet. Daar gaan anderen over.

Of de toegankelijkheid en het vloeiende gesprek dat de heer Klapwijk met me voerde te maken heeft met het makkelijk aankunnen van moeilijke onderwerpen of met de gevoeligheid van het belang van de beslissing, daar ben ik nog niet uit. Alleen de heer Klapwijk kan dat beantwoorden.

De heer Klapwijk moet ik ook nog vragen of de Raad van State de noodzakelijkheid inziet van het opvolgen van uitgezette Afghanen. We moeten met z’n allen toch weten of het beleid ergens op slaat.

www.nos.nl

www.vluchtelingenwerk.nl

Op zaterdag 26 mei 2018 voerde de SP reeds actie in Middelburg om zoveel mogelijk burgers te laten weten dat Nederland Afghanen niet moet terugsturen naar hun geboorteland omwille van de onveilige situatie aldaar. https://terneuzen.sp.nl/nieuws/2018/05/stuur-ze-niet-terug

Reactie toevoegen

U bent hier