h

Wethouder Begijn in de Commissies

11 mei 2019

Wethouder Begijn in de Commissies

Op de schriftelijke vragen die de SP aan B&W stelde, aangaande de uitbreiding BTW-sportvrijstelling, kregen we nog geen antwoord. Wel waren tijdens de commissies van afgelopen week tal van partijen die - net als de SP - vragen hadden voor Wethouder Begijn.
 
 
In het kort komt het erop neer dat de heer Begijn, zoals altijd, kalm en heilig overtuigd van zijn "goede handelen" vast weer tal van mensen heeft weten te sussen met zijn uitleg over de 6% BTW die hij niet afgetrokken heeft van het totaalbedrag op de factuur voor huur bij ( bv. ) de Volleybalclub BEVOBO in Terneuzen.
 
 
 
1) Hij benadrukte dat GEEN BTW-bedrag op de factuur staat (Deze nieuwe - door de EU - opgelegde regeling heeft Terneuzen dus correct toegepast. Geen BTW meer op deze facturen. Maar hoe correct ben je als je de 6% eigenlijk erbijgeteld hebt ?)
 
2) Hij vertelt dat hij weloverwogen, gezien de hoge kosten die de gemeente heeft aan gebouwen, wil opmerken dat deze veel malen hoger zijn dan de 6% waar we het over hebben.
 
2) De gemeente Terneuzen heeft de subsidie aangevraagd (hij noemde geen datum) maar de SPUK zit aldus in mekaar (volgens Begijn) dat hij - als verantwoordelijke voor de gemeenschapsgelden dienaangaande - gekozen heeft voor het behouden van het bedrag dat verenigingen reeds betaalden. Het uit te delen subsidiebedrag zou een beperkt bedrag zijn voor heel NL, dus of Terneuzen een vergoeding krijgt, wanneer en hoeveel is niet duidelijk. 
 
3) Het is een subsidie tot 2023 en dus erna? Begijn stelde dat het niet zeker is of deze subsidieregeling na 2023 doorgaat. Dat baarde hem dermate zorgen (veronderstel ik dan) dat hij, stiekem de BTW niet afgetrokken heeft.
 
Kortom. Begijn komt weer met een “ALLES is GOED geregeld”-verhaal. De vraag is dan uiteraard ; GOED voor WIE?
“ALLES is GOED geregeld”, met uitzondering van het niet tijdig informeren van de sportverenigingen en de Raad.
Ook dat is volgens wethouder Begijn nu helemaal opgelost. Hij is in gesprek geweest (achteraf) met BEVOBO en het was (alweer) een positief gesprek.
 
Kijk 
daar gaan we voor, althans als je houdt van "franjes".
De "kern" van de verruiming BTW-sportvrijstelling : de sport toegankelijker maken is hier in Terneuzen in ieder geval nog niet geregeld zoals het bedoeld was.

Reactie toevoegen

U bent hier