h

Morgen wordt het bekendgemaakt.

17 juli 2018

Morgen wordt het bekendgemaakt.

Op 1 augustus 2018 was gepland dat de scholen De Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege zouden fuseren tot een christelijke school. De openbare school zou verdwijnen, en daar wringt het schoentje.

Pas vandaag publiceerde de gemeente Terneuzen het bezwaarschrift aangaande de fusie van de scholen terwijl het vorige maand reeds in hun bezit was. Rijkelijk laat dus.

VOS/ABB nam Leeuwendaal uit Utrecht onder de arm om hun bezwaren te formuleren. VOS/ABB is een vereniging waarbij talrijke openbare primaire scholen en scholen met openbaar voortgezet onderwijs zijn aangesloten.

De gemeente heeft "goedkeuring verleend" om per 1 augustus 2018 De Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege te fuseren tot een christelijke school. 

Dit Raadsbesluit van 31 mei 2018 moet herroepen worden.

  • Het eerste bezwaar dat Leeuwendaal maakt gaat over artikel 23 van de grondwet waarin staat dat er uitgegaan moet worden van de alomtegenwoordigheid van openbaar funderend onderwijs. De fusie van de twee scholen doet het voortgezet onderwijs verdwijnen in Terneuzen, iets wat niet te verenigen is met de wet. De overheid dient immers de alomtegenwoordigheid van openbaar funderend onderwijs te garanderen.
  • Het tweede bezwaarpunt dat Leeuwendaal richtte aan de gemeente Terneuzen is dat de onderbouwing van fusie niet volstaat. Er zou kunnen gekozen zijn voor een samenwerkingsschool waarin zowel openbaar onderwijs als bijzonder onderwijs aanwezig is. Deze variant is niet te vinden in het raadsbesluit waardoor nogmaals het niet-onderbouwd zijn van dit besluit duidelijk wordt.
  • Ten derde is volgens Leeuwendaal geen instemming gevraagd aan de medezeggenschapsraad van de Rede voordat het besluit tot fusie genomen werd. In de Wet medezeggenschap op scholen staat duidelijk dat een besluit tot overdracht of fusie slechts genomen mag worden na instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Ten vierde had de gemeente Terneuzen toestemming moeten vragen aan de minister en een fusie van scholen dient uitgewerkt te worden in een fusie-effectrapportage. Noch de minister werd hierover gecontacteerd, en geen fusie-effectrapportage werd verleend. Aldus Leeuwendaal.

Ondertussen werden we geïnformeerd dat de minister wel degelijk op de hoogte was van de fusie en zijn goedkeuring heeft gegeven om de openbare school over te laten gaan in een christelijke school.

Aangezien het bezwaar - geformuleerd door Leeuwendaal - per mail op 21 juni 2018 bij de griffier in Terneuzen binnenkwam, en de ingangsdatum van de fusie dichtbij is, zag Leeuwendaal zich genoodzaakt de rechtbank Zeeland-West-Brabant in te schakelen om het genomen raadsbesluit van 31 mei 2018 te schorsen.

Tussen 21 juni en 17 juli moeten de partijen dus tot een overeenkomst gekomen zijn, want Leeuwendaal ziet verder af van een kort geding.

VOS/ABB schrijft : "Inhoudelijke informatie over de gesloten overeenkomst zal op woensdag 18 juli bekend worden gemaakt".

Wordt vervolgd.

Reactie toevoegen

U bent hier