h

De Witte Wijk in zijn Sas

27 februari 2018

De Witte Wijk in zijn Sas

Gisterenavond kwamen toch ongeveer 80 man bijeen in de blauwe zaal van De Speije in Sas van Gent. Een teken dat de bewoners van de Witte Wijk nog veel vragen hebben, bijzonder ongerust zijn en helderheid willen. "Wordt ons huis gesloopt of niet." "Wil Woongoed Zeeuws-Vlaanderen echt luisteren naar wat de bewoners willen, of niet?" Tot nu toe blijft dat een vraag voor de vereniging van de Witte Wijk want niemand van Woongoed was gisterenavond aanwezig op de open info avond. 

Daar de SP de ontwikkelingen van de Witte Wijk op de voet volgt, en een vervolg wil geven aan het in "de Tribune" verschenen artikel over de sloopplannen van Woongoed, waren Lesley en de cameraman van de Tribune gisterenmiddag rond half 4 met onze afdelingsvoorzitter Kees Sluijter en Anja Aarnoudse in de Witte Wijk. Ze waren verrast door de omvang van de wijk. "Als Woongoed hier maar 8 huizen terug wil bouwen dan zullen wel heel veel fruitboompjes geplant moeten worden" zei iemand lachend. Dat er onderhoud nodig is, dat ziet iedereen, maar wat willen de mensen die er wonen? Dat moet een uitgangspunt worden waarrond gebouwd wordt.

Samen liepen we weer naar het huis waar ik vorige keer ons oudste bewoonstertje aantrof. Een lieve dame van 96 jaar kwam toen nog, met rollator, de deur opendoen. "Jammergenoeg kan ze niet meer aan de deur komen" zei de wijkverpleegster. "Ze is heel erg verzwakt EN ze maakt zich zo'n zorgen om de sloop". Dat gaat door merg en been. 

Nadat Kees Sluijter en Carlo de Groff de bezoekers geïnformeerd hadden over de enquêtes die eerder werden gehouden, was heel duidelijk hoe de bewoners erinstaan. ZE WILLEN NIET WEG UIT HUN WIJK.  Ze willen gehoord worden en laat nou dat juist zijn wat Sandra Beckerman van de tweede kamer ook zei. "Jullie kunnen best acties voeren en laten horen wat JULLIE willen". Pas als je zelf bepaalt wat moet gebeuren kun je weer grip op je leven krijgen. Niet eerder. Daarvoor kun je je best organiseren, samen kun je meer dan alleen, en laat van je horen, zit niet te wachten tot een ander het doet. Ook al is het vriezens koud. Ga ervoor. Dat was zo'n beetje de enthousiaste strekking van ons Sandra.

Zij vertelde ook dat Sas van Gent niet de enige stad is waar wooncorporaties het voor het zeggen willen hebben. Dat het dus ook hier aan de bewoners is om op te komen voor wat ZIJ WILLEN. Wooncorporaties willen het liefst, hooguit samen met gemeenten, bepalen hoe het dorp, de stad, eruit moet zien. Soms vergeten ze de mensen erbij te betrekken. Actie voeren heeft zin, en aangezien we in een democratisch land leven waar we onze mening mogen uiten, willen we laten horen wat wij wel en niet willen. "Een kamerlid zal het misschien niet redden, twee ook nog niet, maar als je je samen sterk maakt, dan kun je bergen verzetten".

Voor de belangen van alle huurders en eigenaren uit de Witte Wijk besteden Carlo de Groff en zijn familie talrijke uren aan onderzoek en bezoek, en zal de SP zich blijven inzetten voor de Witte Wijk.

De familie die "de Witte Wijk" heet moet niet uiteengetrokken worden.

Nog sterker dan vooheen gingen de bewoners van de Witte Wijk naar huis, en trotseerden met gemak de ijskoude noordenwind.

Reactie toevoegen

U bent hier