h

Unaniem aangenomen motie : gegarandeerd warm.

27 oktober 2022

Unaniem aangenomen motie : gegarandeerd warm.

Onze motie "gegarandeerd warm" werd aangenomen tijdens de raadsvergadering van 6 oktober jl.

In het kort komt het erop neer dat de SP gevraagd heeft om de buurt- en dorpshuizen tijdens de koude maanden verwarmd open te houden.

"Dat is geweldig goed nieuws voor iedereen die in de kou thuis dreigt te zitten" zei Anja AARNOUDSE, bedenker van deze motie.

Niet alléén alle raadsleden maar ook Wethouder Lazslo VAN DE VOORDE draagt de motie een warm hart toe. De oproep van Anja heeft hij uitermate snel opgepakt teneinde zo snel mogelijk akkoorden te bekomen met buurthuizen.

Hieronder tekst van de motie :
MOTIE M 22-21 (gew.)
"Gegarandeerd warm"
De raad verzoekt het college :
- In overleg te gaan met de uitbaters van onze buurt- en dorpshuizen teneinde, samen met vrijwilligers, een aantal buurthuizen en in iedere kern de dorpshuizen verwarmd toegankelijk te houden tijdens de komende herfst en winter.
- In overleg met de uitbaters de gekozen buurt- en dorpshuizen gedurende de weekdagen geopend verwarmd te houden en als richtlijn de volgende openingsuren te hanteren 13 u – 17 u of van 17 u – 21 u of van 13 u – 21 u.
En gaat over tot de orde van de dag.
- De stijgende energieprijzen en de winter in aantocht ervoor zorgen dat nadenken over uitwijkmogelijkheden voor bewoners die thuis geen verwarming meer kunnen aanzetten, geen overbodige luxe is.
- Buurthuizen gezien kunnen worden als gezellige ontmoetingsplek maar ook als uitwijkmogelijkheid en opvangplek in barre tijden ;
- Niet alle buurt- en dorpshuizen eigendom zijn van de gemeente ;
J-P Casteleijn/ SP Terneuzen
De raad heeft de motie aangenomen met 29 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Reactie toevoegen

U bent hier