h

Aangepaste uitkeringen per 1 januari 2022

21 januari 2022

Aangepaste uitkeringen per 1 januari 2022

Ieder jaar worden onderstaande uitkeringen aangepast omdat ze gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon (dat stijgt van € 1.701,00 naar € 1.725,00 bruto per maand). Ook het wettelijk minimum jeugdloon is herzien per 1 januari 2022.

Per 1 januari 2022 werden de bedragen bij onderstaande wetten aangepast 

 • Participatiewet,
 • IOAW of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 • IOAZ of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 • AOW of Algemene Ouderdomswet
 • Anw of Algemene Nabestaandenwet
 • Wajong of Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten
 • WW of Werkloosheidswet
 • WIA of Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
 • WAO of Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • ZW of Ziektewet
 • TW of Toeslagenwet

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/uitkeringsbedragenjanuari2022.pdf

Reactie toevoegen

U bent hier