h

Recht op uitkering bij gedwongen opname.

15 juni 2021

Recht op uitkering bij gedwongen opname.

Initiatiefnemers van het op 8 juni 2021 aangenomen amendement van Peter Kwint waren de SP, Groen Links, de PvdA, PVV en JA21.

Het amendement zorgt ervoor dat ook bij een gedwongen opname op grond van de Wvggz, de betrokkene zijn of haar bijstandsuitkering doorbetaald krijgt.

De bedoeling van de wetgever was om gedetineerden hun recht op bijstand te ontnemen. Dit werd geregeld onder artikel 13 van de Participatiewet in 2015.

Maar, in de praktijk werden “gedwongen opnames” op grond van de Wvggz (Wet Verplichte ggz) eveneens geschaard onder dit artikel.

Het resultaat was voorspelbaar.

Rekeningen van betrokkene die gedwongen opgenomen was konden niet meer betaald worden en stapelden zich op. Bij thuiskomst kon de betrokkene aan de slag met zijn nieuwe financiële problematiek.

Volgens “Mind” - een instelling die zich inzet voor de nazorg van opgenomen patiënten - staat de schuldenlast het genezingsproces volkomen in de weg.

Toch vonden veel gemeentes dat ze “handelden binnen de kaders van de wet.”

Als je een dergelijke uitspraak hoort dan weet je dat procedures weer eens in de weg staan van het gezonde verstand. Ook dit schaar ik – volgens mij volkomen terecht - onder de “voorspelbare” problemen, die - net als alles - een houdbaarheidsdatum hebben. 

Na 6 jaar is vast in kaart gebracht wat de daadwerkelijk kost is.

De verschillende interpretatiemogelijkheden van artikel 13 uit de Participatiewet werden 6 jaar lang toegestaan om misschien wel bewijsbaar materiaal te verzamelen dat sturing kan geven aan een beslissingsronde.

Aan de hand van meerdere rapporten, geschreven door Mind, Stichting PVP, de GGZ, V&VN en NVvP, werd na 6 jaar duidelijk wat de “vrije interpretatie” gekost heeft.

Misschien is een rapport met 5-jaarsberekeningen de “algemeen geaccepteerde termijn”, waarbinnen berekend kan worden of de genomen “vrije interpretatie” met bijhorende kost (in dit geval ; dakloosheid, schuldhulpverlening, enz…) duurder is dan gewoonweg de bijstand doorbetalen bij gedwongen opname.

En wij maar denken dat we volwaardig kunnen participeren.

Ja hoor, dat kan, maar wel binnen de lijntjes blijven.

https://www.ggznieuws.nl/recht-op-uitkering-blijft-behouden-ook-bij-gedwongen-ggz-opname/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=thuiswerkers+-+nieuwbrief

https://mindplatform.nl/nieuws/amendement-aangenomen-over-uitkering-bij-gedwongen-opname

Reactie toevoegen

U bent hier