h

Motie Aangenomen Tolvrije Westerscheldetunnel

30 juni 2021

Motie Aangenomen Tolvrije Westerscheldetunnel


Wie o Wie kreeg het onmogelijke voor mekaar ? Het was ons aller Mahir

Ons Tweede Kamerlid Mahir ALKAYA

van de SP

heeft het - volgens velen - onmogelijke bereikt.

Zijn motie

van 24 juni 2021 werd op 29 juni 2021 door de meerderheid van de

Tweede Kamer

aangenomen

 
In het kort :
  • Het is onrechtvaardig
  • Er is een breed draagvlak voor afschaffing van tol voor de Westerscheldetunnel
  • Onderzoek heeft uitgewezen dat vervroegde afschaffing van tol een maatschappelijke meerwaarde teweegbrengt
Voorstel van Mahir ALKAYA en van der PLAS :
  • Beëindig de tolheffing zo snel mogelijk
  • Zoek dekking bij onderuitputting of annulering van infrastructurele projecten waar geen of gering draagvlak voor bestaat.
Hieronder tekst van de motie : 

MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA

EN VAN DER PLAS

Voorgesteld 24 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het onrechtvaardig is om Nederlanders, en in het

bijzonder 

de bewoners van Zeeuws-Vlaanderen, te belasten voor gebruik

van de Westerscheldetunnel;

constaterende dat er breed draagvlak bestaat voor het vervroegd tolvrij

maken van de Westerscheldetunnel;

constaterende 

dat recent onderzoek de maatschappelijke meerwaarde van

vervroegde afschaffing van tolheffing heeft aangetoond, maar dat hiertoe

voo

ralsnog geen budget is gereserveerd in de rijksbegroting;

verzoekt de regering, de tolheffing zo spoedig mogelijk te beëindigen en

de dekking hiervoor bijvoorbeeld te zoeken in de onderuitputting of

annulering van infrastructu

rele projecten waarvoor geen of gering

draagvlak bestaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Van der Plas

 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Van_der_Plas_over_het_zo_spoedig_mogelijk_be%C3%ABindigen_van_tolheffing_voor_de_Westerscheldetunnel.pd

f

Nu is het zoals altijd wachten op de vervolgstappen vanuit de regering.

CDA en VVD en D66 stemden tegen.

Reactie toevoegen

U bent hier