h

Dethon in Eerste Fase

6 oktober 2020

Dethon in Eerste Fase

We kennen het allemaal : de vertwijfelde blik van ouders die niet geloven dat hun 15-jarige dochter reeds een vriendje heeft. Of de bezorgde vader die zijn zoon ziet verdwijnen in buitensporig gamen op de computer.

Zolang een ouder zich niet “herkent in wat zoonlief aan het doen is“  zal niemand een slecht schoolrapport kunnen herstellen.

De ouder kan maar beter luisteren naar wat gezegd wordt door de leraar en door de zoon.

Nu dient gezegd te worden dat Dethon met zijn werknemers in gesprek is gegaan. Een mooie stap in de goede richting. De intentie is er.

(Maar waar heb ik dat nog gehoord ? De heer Van den Berghen zei dat hij een “intentieverklaring” ondertekend heeft en niet een “uitvoeringsverklaring”. I.v.m. het reeds jarenlang op zich wachtende uitvoeringsbeleid van de cao voor Viaflexers).

“Wat is jullie probleem ?”

“Kom er gerust mee naar buiten”.

“Je kunt bij mij altijd terecht”.

  • En ja, je kunt bij de directeur Van den Berghen altijd terecht,
  • Je kunt je hart luchten bij de vertrouwenspersoon van Dethon, mevrouw Hermiene Jansen.
  • Je kunt een klacht indienen bij de “Onafhankelijke klachtencommissie”
  • of schrijven naar de Zeeuwse Ombudsman.

Eerste fase :

Algemeen directeur van Dethon, de heer Van den Berghen vraagt iedereen zich te uiten zodat problemen opgelost kunnen worden.

Er zijn o.a. drie mogelijkheden :

  • Of Van den Berghen krijgt een stapel opmerkingen en hij is gerustgesteld omdat het om kleine zaakjes gaat die hij kan oplossen
  • Of Van den Berghen krijgt een stapel opmerkingen en hij is ongerust omdat hij dat niet kan oplossen
  • Of Van den Berghen krijgt niets waardoor hij ten onrechte denkt dat er niets aan de hand is.

Blijken achteraf nog problemen rond te hangen dan hoeven we ons geen zorgen te maken want na Fase 1 komt Fase 2.

Tweede fase :

a. Managers bevragen, want ook hier zijn de woorden “als je niet weet wat er speelt, kun je ook niets” van groot belang.

b. Het zwartboek van de SP bestuderen

Het ZWARTBOEK wordt aangeboden op 29 oktober 2020 door niemand minder dan Tweede Kamerlid Jasper van Dijk.

Reactie toevoegen

U bent hier