h

Een Geschrokken Wethouder bij Dethon.

16 augustus 2020

Een Geschrokken Wethouder bij Dethon.

Op 13 augustus 2020 hadden Jean-Paul Casteleijn en ikzelf een gesprek met wethouder Vervaet.

Hij had ons uitgenodigd omdat hij "GESCHROKKEN" was van de Schriftelijke Vragen die de SP-hulpdienst ingediend had aangaande Dethon. (zie link onderaan).

En ja, de vragen zijn duidelijk naar een persoon te herleiden, "iets wat het voor mij onhandig maakt om schriftelijk antwoord op te geven", aldus Vervaet.

Het is nu dus aan onze Hulpdienst om antwoorden te krijgen op hun gestelde vragen. Een persoonlijk gesprek kan door Jean-Paul geregeld worden vanaf midden september.

"Waarom is de SP-hulpdienst niet bij mij gekomen ?" vroeg de heer Van den Bergh (directeur bij Dethon) ? Het was mij op dat moment duidelijk dat de heer Van den Bergh in het begin niet geweten heeft van de mailwisseling en de problemen. Hij zou vast de wekenlange frustraties uit de weg gewerkt hebben. Zo kwam het over. 

Dit gehoord hebbend noteert de SP-Hulpdienst zeker dat iedere vraag/klacht die we hebben aangaande Dethon bij de heer Van den Bergh neergelegd kan worden teneinde snel tot een mooie oplossing te komen.

(Tenzij we het hebben over het uitvoeren van de in 2016 ondertekende Cao van Viaflex)

De klachtenprocedure die Dethon volgt is misschien voor medewerkers volledig geregeld, voor de SP Hulpdienst is echter duidelijk dat – komend met vragen/opmerkingen van buitenaf - er toch wel stugge obstakels aanwezig zijn, die slechts door de “arm van de wet” opzijgeschoven kunnen worden. Het onterecht ingehouden loon moest uiteindelijk toch onmiddellijk uitbetaald worden aan de desbetreffende persoon.

Pas toen we het laatste redmiddel aanwendden

(een advocaat inschakelen)

kwam GERECHTIGHEID.

Als de directie dan zegt dat een advocaat in het vervolg niet nodig is dan hangt dat helemaal van Dethons vervolghandelingen af :

  • Wijzigt Dethon zijn opstelling en worden de “stugge obstakels” uit de weg geruimd, dan kan in het vervolg de rechtsgang naar een advocaat vermeden worden ;
  • Wijzigt Dethon zijn opstelling met zijn “stugge obstakels” niet, dan begint alles de volgende keer van vooraf aan.

Aan Dethon de keus.

  https://terneuzen.raadsinformatie.nl/document/8998998/1/2020-07-13%20Casteleijn%20-%20Meldingen%20van%20wetsovertredingen%20en%20wangedrag%20%20Dethon%20personeelsbeleid%20vestiging%20Terneuzen%20-%20vragen

Reactie toevoegen

U bent hier