h

Uitbreiding grondgebied Heros door de ontwikkeling van circulaire producten.

24 mei 2019

Uitbreiding grondgebied Heros door de ontwikkeling van circulaire producten.

Op maandag 13 mei jl.  werd de SP door de heer Martin STOUTEN hartelijk ontvangen bij HEROS aan de Oostkade 5 in Sluiskil.

Alfons, Anja en Sonja kregen een digitale rondleiding, waarbij zowat iedere korrel die het bedrijf binnenkomt en vertrekt onder de loep werd genomen.

 

Sinds de “Green Deal” in 2012 (gesloten met de overheid) moet het bodemas een betere kwaliteit krijgen, teneinde nieuwe innovatieve en vooral circulaire ideeën te verwezenlijken. Alles om de oude materialen te hergebruiken.

 

HEROS verwerkt “het restant van onze welvaart” zoals de heer STOUTEN het zo mooi omschreef. Onze welvaart zorgt ervoor dat we met z’n allen jaarlijks 8,5 ton afval in de grijze kliko stoppen. Dit afval wordt verbrand in mega ovens waarna BODEMAS overblijft.

 

HEROS is erin geslaagd een product te ontwikkelen waarbij bodemas hergebruikt kan worden. Het nieuwe product heet GRANOVA. Een donker grijze korrel die gebruikt kan worden in de bouw en wegenproductie.

 

Omdat Heros nieuwe producten ontwikkelt die allemaal een andere
samenstelling hebben, zijn meer m2 stortplaatsen nodig, vandaar de vraag van HEROS om bedrijfsuitbreiding.

 

De verontrustende vragen die bewoners van Sluiskil uiten, aangaande het
stof dat toch wel vanuit de werkterreinen van Heros richting Sluiskil kan waaien, neemt Heros heel serieus op.
  • Tal van vaste nevelsystemen besproeien het schroot dat er opgestapeld ligt.
  • Waakzaamheid is geboden bij het lossen van schroot. Binnen het bedrijf heeft iedereen vastgelegde taken en verantwoordelijkheden dienaangaande.
  • "We zien de schippers liefst aanmeren met een overdekte lading."
  • Twee mobiele spraycanons zijn voorhanden om stof af te vangen tijdens overslag.
  • "We werken sinds kort met ladingen die in een loods gestort moeten worden zodat stof niet meer (met Oostenwind) richting Sluiskil kan trekken."
  • Twee vrachtwagens rijden 's ochtends en 's avonds om de wegen te bevochtigen.
  • Binnen Heros wordt gewerkt met een waarschuwingssysteem CODE ROOD. Dit treedt in werking bij droog en warm weer, bij windkracht en bij windrichting richting de woonomgeving.

 

 Dit alles om minder stof te krijgen.

 

Wat de gemeenteraad beslist is nog niet bekend.

Reactie toevoegen

U bent hier