h

Je wist dat toch op voorhand, zei Fons

19 mei 2019

Je wist dat toch op voorhand, zei Fons

“Je wist dat toch op voorhand” zegt Fons tijdens de commissie middelen van afgelopen week als het gaat over de bijkomende kosten voor aanleg van een volgende rotonde.

Doen we het of doen we het niet.

B&W heeft geconstateerd dat ze de Raad een vraag moeten stellen ; “doen we het of doen we het niet”. Lachwekkend wordt opgemerkt : “er is nog niets beslist. Als u zegt we doen het niet dan gaat het niet door”.

B&W heeft alle ingenieurs bij zich, alle Rijksinstellingen kijken mee naar de gemaakte plannen om de Nieuwe Sluis tot een goed einde te brengen.

De Raad, die toch echt niet zo onderlegd is als een ingenieur krijgt dan tussendoor te horen dat er toch weer iets ontdekt is….

Zullen we de volgende rotonde aanleggen, zodat de fietsers het makkelijker hebben qua hoogteverschil, of zullen we dat niet doen, en later misschien toch genoodzaakt zijn die kost te maken, doordat blijkt dat het onhandelbaar is.

Die antwoorden had een ingenieur reeds eerder moeten geven. Er dient gebouwd te worden conform de wetgeving, de normen en de zichtbare niveaus van de sluis lopen. Normen kunnen wijzigen. Akkoord. Hetzelfde geldt voor wetgevingen. Maar het niveau van de Oostsluis is het niveau. DAT  KON  GEWETEN  ZIJN.

De overtuiging dat B&W alles onder controle heeft voel ik niet.

Vooreerst zegt de wethouder : "Het dijklichaam ten Noorden moest eerst aan bepaalde normen voldoen". Mijn vraag : wat zijn die normen ? Is dat de hoogte ? De afstand tot het land? enz.

Vervolgens zegt de wethouder : "De Oostelijke sluis voldoet niet aan de gestelde normen, en die moet dus binnen bepaalde tijd vervangen worden, waardoor het dijklichaam ten Noorden ook niet moest voldoen aan de normen".

Hoor ik hier dan dat we binnen aanzienbare tijd een kost hebben om de Oostelijke sluis weer aan te passen? Wat houden die aanpassingen in ? Wat zijn de kosten hiervan ? Wat met het fietspad. Ligt het dan te hoog of te laag ?

Verder zegt de wethouder : "Daardoor kon het Noordelijke dijklichaam afzwakken". Was is dat dijklichaam dat is afzwakt? (3 meter lager vind ik een ferm verschil. Van 9 naar 6 meter). Is dat de beschermhoogte die het water buiten de stad moet houden of wat?

Vervolgens zegt de wethouder : "En kon de verdere optimalisering doorgaan". Het dijklichaam ten Noorden wordt iets lager dan in eerste instantie gepland. (9 naar 6meter) ? 

Volgens mij hadden de ingenieurs toch op voorhand kunnen zien dat de Oostelijke sluis niet aan de norm voldoet (wat die norm ook mag zijn).

Gevolg : de ingenieurs hadden dus het Noordelijke dijklichaam niet zo hoog moeten inplannen (9meter) waardoor het geen 3 meter moest zakken, en oorspronkelijk duidelijk reeds gezien kon worden of een rotonde aan de zuid westkant van de Oostsluis nodig was of niet.

De rotonde zou nu kunnen aangelegd worden om het voor fietsers veiliger en makkelijker te maken. Rustig wegzakken zit er dus niet bij. De taak van de Raad om B&W te controleren wordt wel een heel grote dagtaak op die manier.

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier