h

Motie aangaande het Kinderpardon aangenomen.

4 juli 2018

Motie aangaande het Kinderpardon aangenomen.

Gisterenavond sprak onze fractievoorzitter Jean Paul Casteleijn de Raad toe aangaande het Kinderpardon. Een versoepeling van het bestaande Kinderpardon is meer dan wenselijk. Teveel kinderen worden uit ons mooie welvarende land gezet, terwijl ze hier al jaren wonen en volledig ingeburgerd zijn.

De motie die de SP ingediend had, samen met de Cristen Unie en Groen Links werd enthousiast onthaald en kreeg maar liefst het volgende stemmenaantal : 24 voor en 6 tegen.

Deze uitslag zorgt ervoor dat het College zal aandringen bij de Staatssecretaris  om een versoepeling van het bestaande Kinderpardon mogelijk te maken.

De PVV zei het volstrekt onnodig te vinden om in de gemeente een dergelijk landelijk probleem te bespreken. Hij vindt de verhalen in de kranten over uitgezette kinderen enkel bedoeld om onze sympathie te winnen. De rechterlijke macht had ze allang uitgezet moeten hebben. De PVV gaf een duidelijke Nee.

De SGP gaf als reden om Nee te stemmen enkel het feit aan dat deze onderwerpen niet thuishoren in de gemeenteraad, vooral omdat we in Terneuzen geen gevallen kennen van kinderen die uitgezet zullen worden. (Hierop reageerde de burgemeester wijselijk dat niemand dat echt kan zeggen. Dat niemand dat echt weet.) de SGP stemde Nee.

De VVD met de heer de Mey stemde ook Nee. Hoort niet in ons programma. 

Verder was de heer Sips van de VVD wel aan de Ja - kant te vinden. "Deze kwetsbare groep moeten we steunen" zei hij.

De heer van Boom van Top Gemeentebelangen steunt de motie ook.

De heer De Kraker van D66 zegt "kinderen in nood moeten we zeker steunen.

De PVDA wijst erop dat de Ombudsman gewezen heeft op de schrijnende taferelen die zich thans afspelen in ons land. Kinderen - die reeds lang in ons land wonen - worden uitgezet. Dat moeten we niet willen. De heer Liefting beaamde de woorden van de heer Van Ginniken dat de staatssecretaris een disproportionele bevoegdheid heeft.

De heer Van Ginniken van het CDA zei dat het argument "is onze verantwoordelijkheid niet" te verwachten was. Hij zei "Het punt is, het wordt wel onze verantwoordelijkheid. We geven ze taalles, geven ze inburgeringscursussen als gemeente en dan komt een wethouder zeggen dat ze eruit moeten...één man hebben we verantwoordelijk gemaakt voor het nemen van deze grote moeilijke beslissingen en dat is niet wenselijk en niet netjes". Van het CDA kregen we dus alle steun.

Kortom, Top, de heer Sips van VVD, D66, Sociaal Terneuzen, Christen Unie, 50+, PVDA, Groen Links, SP en CDA waren VOOR.
TEGEN waren PVV, SGP en de heer de Mey van VVD.

Er waren reeds 25 gemeenten in NL die de motie ondersteunen, vertelde wethouder mevr Suy, en dus zijn er sinds gisteren 26.

Missie meer dan geslaagd, vooral dank zij de mooie woorden van onze fractievoorzitter. Zie onderstaande link

https://terneuzen.raadsinformatie.nl/vergadering/481478/gemeenteraad%200...

Reactie toevoegen

U bent hier