h

Afval scheiden doe je zo

15 november 2021

Afval scheiden doe je zo

KLIMAAT column door: Mart Smit

Gemeente Terneuzen kiest voor minder effectief plan om restafval te verminderen. En wil in de toekomst naar een Diftar systeem (de vervuiler betaalt) met minder ledigingen van afvalcontainers.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 november is door de gemeenteraad het ‘Grondstoffenplan 2022’ aangenomen. Gemeente Terneuzen zamelt PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken) in door middel van nascheiding. De nascheiding van het zogenaamde PMD+ afval wordt uitgevoerd door AVR.

Per persoon is er sprake van 290 kg restafval en wordt er 60% van het afval gescheiden. De doelstelling is om dit naar 100 kg terug te brengen met 75% nascheiding.  

Opmerkelijk dat onder andere D66 een plan van aanpak wil van AVR en heeft het over een SMARD plan. Raadslid de Kraker stelt twijfels aan de methode van AVR middels nascheiding en hij heeft het over het heropvoeden van de burger. Uit deze opmerking blijkt maar weer de “oude bestuurscultuur” en hoe denigrerend naar de inwoners.

Het blijkt dat de meeste raadsleden niet eens weten hoe de nascheiding door AVR wordt uitgevoerd. En men heeft geen idee dat AVR hiervoor een hightech methode voor heeft ontwikkeld.

Over S.M.A.R.T. gesproken, raadslid De Kraker van D66 doelde op het SMART principe dat veelal wordt gebruikt in het bedrijfsleven op het gebied van management en kwaliteit. De afkorting staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Ik ben van mening dat de huidige coalitie de SMART methode eigen moet maken, dat zal bijdragen om frustratie bij de inwoners en ondernemers te verminderen.

Het verbaasd mij dan ook dat er allerlei aannames worden gedaan op de effectiviteit van nascheiding. Als iemand een aanname doet, schiet de volgende zin altijd door mijn hoofd:

Assumption is the mother of all fuckups” (uit de film Under Siege 2).

Vrij vertaald: Een aanname is een veronderstelling van de realiteit en is de bron van een misverstand.

Hoe werkt nascheiding? Is bronscheiding beter? Hoe doet AVR het? En hoe kijkt de Wetenschap naar de manieren hoe wij afval scheiden. Bekijk hier de reportage van EENVANDAAG: https://www.avr.nl/nl/circulaire-economie-duurzaamheid/avr-in-eenvandaag/.

Gemeente Terneuzen heeft gekozen om alleen huishoudelijk afval in het grondstoffenplan 2022 op te nemen en grijpt niet de mogelijkheid aan om een stap verder te gaan. Namelijk een grondstoffenplan voor huishoudelijk- en bedrijfsafval.

Er wordt nu bewust gekozen om geleidelijk over te gaan naar een Diftar systeem voor huishoudens, waarbij de gemeente wil aansturen op het terugbrengen van het aantal ledigingen door middel van een beloningsysteem.

Wat is Diftar nu precies? Het is een systeem voor de inzameling van afval waarbij per huishouden en/of bedrijf geregistreerd wordt hoeveel en wat voor soort afval wordt aangeboden: Hoe meer restafval en ander slecht herbruikbaar afval een burger aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn. Omgekeerd levert het beter aanbieden van minder afval een lagere variabele afvalstoffenheffing op, het vastrecht blijft echter hetzelfde. Diftar is een afkorting die staat voor gedifferentieerde tarieven en hoort bij een vorm van afvalscheiding die bekend staat als bronscheiding: Het afval wordt gescheiden voordat het wordt aangeboden.

Het DIFTAR systeem heeft echter als groot nadeel dat het zwerfvuil, afvaldumpingen en afvaltoerisme veroorzaakt.

In Nederland is het aantal gemeenten dat DIFTAR hanteert de afgelopen jaren toegenomen. In 2003 was dit nog 27% van het aantal gemeenten. In 2018 was dit op zijn hoogst 48% en sinds 2019 zit hier een dalende trend in en kiezen steeds meer gemeentes voor Nascheiding. Bij nascheiding worden de afvalstromen gescheiden door de afvalverwerkers.

De heffing volgens het diftar systeem wordt voor een deel berekend, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden. Het idee is dat diftar hierdoor de hoeveelheid afval en daarmee de kosten van afvalinzameling beperkt. Uit een onderzoek van het COELO instituut van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt echter dat dit effect kleiner is dan gedacht.  

SP Terneuzen heeft o.a. KLIMAAT als speerpunt opgenomen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De methode voor afvalinzameling, afvalverwerking en stimulans om restafval te verminderen willen wij zo efficiënt mogelijk, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen afval van inwoners en bedrijven. Het kunnen aanbieden van gescheiden afval, zoals papier/karton, glas, gft, restafval, elektrische apparaten en klein chemisch afval moet voor de inwoners en bedrijven eenvoudig en bereikbaar zijn of je nu in een hoog- of laagbouw woont. Met name is er winst te behalen met gft, elektrische apparaten en klein chemisch afval. Zo kunnen we samen werken aan een beter klimaat, een betere leefomgeving en betaalbare afvalstoffenheffing.

Voor 2022 is het plan nu aangenomen, maar voor 2023 kan je jouw STEM laten horen. STEM SP zodat het KLIMAAT lokaal niet BLAH BLAH BLAH gaat worden, zoals bij het demissionaire kabinet.

Wij kunnen dit niet alleen en hebben jouw steun hard nodig om te strijden voor een beter Nederland! Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

SP Terneuzen

Mart Smit, verkiesbaar kandidaat

#Gemeenteraadsverkiezingen2022 #SP #Terneuzen

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier