h

LANDBOUW, STIKSTOF, BIODIVERSITEIT, GEBRUIK VAN PESTICIDEN: AARDE, BOER EN CONSUMENTEN VERDIENEN BETER

7 oktober 2023

LANDBOUW, STIKSTOF, BIODIVERSITEIT, GEBRUIK VAN PESTICIDEN: AARDE, BOER EN CONSUMENTEN VERDIENEN BETER

Brief verzonden aan Ministers Adema, Heijnen, Jetten, Kuipers en van der Wal

Nederland is in staat van algehele crisis. Waar het met name mis is gegaan is het Neoliberale zwalk beleid in Den Haag, waardoor meer invloed en macht is gegaan naar het kapitalisme. Winst maken is belangrijker dan de mens. Het vertrouwen in de overheid is verdwenen. Het wordt tijd dat er de juiste keuzes worden gemaakt en dat zal zeker pijn doen. Komen partijen er zelf niet uit? Laat het dan over aan de inwoners van Nederland over om een besluit te nemen met een correctief bindend referendum. Nu de Mensen.

Het belangrijkste voor mensen is gezonde voeding, zonder gezonde voeding kan de motor van de mens niet optimaal werken. Maar hoe gezond is ons voedsel? Dit ben ik gaan uitzoeken en het resulteerde in een brief aan de verantwoordelijke Ministers. Demisionair of niet. Zoals ze in Rotterdam zeggen: "Niet lullen maar poetsen!"

Hieronder kan je de brief lezen die ik aan de ministers heb gestuurd.


Geachte …,

De wereld kijkt met groot respect naar de Nederlandse land- en tuinbouw. Over het algemeen werken boeren en hun medewerkers hard, nauwgezet en met passie. En vooral met vakmanschap. Dankzij hun eigen kennis en vakmanschap hebben zij de land- en tuinbouw tot grote hoogte kunnen ontwikkelen. 'Nooit meer honger' was het breed gedeelde motto na de Tweede Wereldoorlog en de Hongerwinter. De mannen en vrouwen die in de land- en tuinbouw werken, zijn daar daadwerkelijk in geslaagd.

Er is ook een keerzijde. De ontwikkeling gaat gepaard met schaalvergroting en intensivering van het landgebruik. Het landbouwsysteem is in de greep van handelshuizen, voedselproducenten, supermarktketens, zuivelconcerns, zaadveredelaars, voerverkopers en banken. Het gaat gepaard met veel vervuiling, dierenleed en risico’s voor de volksgezondheid.

Pesticiden zijn een gevaar voor onze gezondheid, en vooral voor de gezondheid van boeren en landarbeiders, familie en buren. Ze zijn ook een belangrijke factor in het snelle uitsterven van soorten. Het is hoog tijd om met de natuur samen te werken en niet ertegen. Er is een scala aan agronomische technieken, preventiemethoden en biocontrole om plagen te vermijden en te bestrijden. Chemicaliën op ons voedsel spuiten is een giftig overblijfsel uit het verleden. Het is uw taak als politicus en volksvertegenwoordiger om de gezondheid van de burgers te beschermen in plaats van toe te geven aan de agrochemische industrie.

Voor de toekomst van het platteland en onze boeren vraag ik uw steun voor bindende doelstellingen voor vermindering van pesticiden.

De nieuwe EU-verordeningen over de vermindering van pesticiden en het herstel van de natuur zijn cruciale stappen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen. Dat garandeert onze voedselzekerheid op de lange termijn.

De oplossing ligt uiteraard in een radicale koerswijziging. Stop met het aanmoedigen van intensivering en schaalvergroting. Het ondersteunen van alle initiatieven die leiden tot een landbouw die steunt op de draagkracht van bodem, water, lucht en natuur, draagvlak heeft onder de bevolking en boeren bovendien een welverdiend inkomen biedt voor hun veelzijdige beroep. We willen af van de bio-industrie, die slecht is voor mens, dier en milieu.

Dit geldt zeker ook voor het gebruik van pesticiden en dus niet terug in de tijd, maar vooruit tegen de stroom in van de mondiale bedrijven die de landbouw controleren. Om de bakens te verzetten is niet een terugtredende maar een sterke overheid nodig. Gezonde landbouw en voeding zijn veel meer dan een product dat aan de markt kan worden overgelaten. De markt gaat het echt niet oplossen.

FEITEN EN CIJFERS

• Gewasbeschermingsmiddelen die boeren en tuinders gebruiken zijn een veroorzaker van de ziekte van Parkinson. Actuele wetenschappelijke onderzoeken in Nederland tonen dit voorlopig aan. Hoogleraar neurologie aan het Radboud UMC in Nijmegen en Parkinson-specialist prof. dr. Bas Bloem: 'Ik denk dat veroudering helemaal geen rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Parkinson. Het betekent alleen dat je meer tijd hebt gehad om blootgesteld te worden aan schadelijke stoffen zoals pesticiden en luchtvervuiling.' Parkinson is een 'milieuziekte' en geen leeftijdsgebonden ziekte.

• De boerenstand wordt steeds meer gedecimeerd. Veel familiebedrijven produceren in armoede. Bijna de helft van de varkens- en kippenboeren heeft een inkomen onder de armoedegrens.

• Tien procent van de rijkste Nederlandse multimiljonairs zijn degenen die hun geld verdienen in de landbouwsector. De handel in veevoer en zaden blijkt het meest lucratief.

• Ongeveer 80 procent van de Europese subsidies voor inkomenssteun voor boeren gaat naar 20 procent van de bedrijven. Dit zijn de grootste en meest intensieve bedrijven.

• De gezondheid van mens en dier staat steeds meer op het spel. Tussen de 50.000 en 100.000 mensen raakten besmet met Q-koorts en er stierven 95 mensen.

De landelijke politiek is aanzet om te werken aan een oplossing voor de mens, dier en het milieu! En niet onbelangrijk ook voor uzelf en uw naasten.

Hoogachtend,

SP Terneuzen

Mart Smit

Raadscommissielid Omgeving

Gemeente Terneuzen

Reacties

Nederland stemt niet voor of tegen omstreden onkruidverdelger glyfosaat

Nederland zal deze week niet voor of tegen het gebruik van glyfosaat uitspreken, maar zich van stemming onthouden. De Tweede Kamer wilde dat het demissionaire kabinet tegen het toestaan van het bestrijdingsmiddel zou stemmen. Maar minister Adema laat weten geen gehoor te geven aan die wens.

https://nos.nl/artikel/2493593-nederland-stemt-niet-voor-of-tegen-omstre...

Het eerste voorstel om het gebruik van glyfosaat met tien jaar te verlengen NIET is aangenomen.

Dit is een geweldige overwinning, maar we zijn er nog niet. We verwachten in de komende weken een nieuwe stemming over een kortere verlengingsperiode. Dit betekent dat we onze inspanningen om glyfosaat te verbieden verder moeten opvoeren. Jij kan daarbij helpen! Onderteken de petitie van Groenen/EFA (Europees Parlement) en deel met zoveel mogelijk mensen op sociale media en in je app-groepen.

Kopieer en plak dit bericht:

Eerste stemming over glyfosaat: geen meerderheid voor een verlenging van 10 jaar! Teken de petitie voor een volledig verbod op deze biodiversiteitskiller. https://greens.eu/glyfosaat-stemming

Alvast bedankt!

Met strijdbare groeten,
SP Terneuzen
Mart Smit
Raadscommissielid Omgeving

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier