h

De SP steunt stakende buschauffeurs met heerlijke vlaaien

21 oktober 2022

De SP steunt stakende buschauffeurs met heerlijke vlaaien

 

Donderdag 20 oktober kwamen tientallen buschauffeurs bijeen bij de CO3 campus in Terneuzen. Statenlid Ger van Unen ging samen met leden van SP Hulst en SP Terneuzen langs bij de stakende chauffeurs. Zij boden hen heerlijke vlaaien aan om hen te steunen bij hun actie.

Buschauffeurs in het streekvervoer leggen 19, 20 en 21 oktober 2022 het werk neer. Ze eisen van hun werkgever een fatsoenlijke cao en ze voeren actie tegen de afbraak van het openbaar vervoer.

De chauffeurs vinden het ontzettend vervelend voor de reiziger, maar deze staking komt echt door de weigerachtige opstelling van de werkgevers om tot een eerlijke cao te komen. Daarnaast maken de chauffeurs zich ernstig zorgen om de inkrimping van het openbaar vervoer die op dit moment gaande is.

STRIJD VOOR GOEDE ARBEIDSVOORWAARDEN

De werkdruk is hoog en het salaris laag, zo vertelden de buschauffeurs. Ze eisen meer vaste contracten. Niet alleen voor henzelf, maar ook om nieuwe collega's aan te trekken. Ze hopen dat daarmee de werkdruk wordt verlaagd en dat er daardoor meer tijd is voor bijvoorbeeld (plas)pauzes. 

Ze strijden voor een loonsverhoging van 10% ter compensatie van de prijsstijgingen en een koopkrachtverbetering, voor betere contracten en meer vaste aanstellingen. Dit moet zorgen voor meer collega’s en dus minder werkdruk. Ook voeren ze actie tegen de afbraak van het Openbaar Vervoer.

"Goede arbeidsvoorwaarden en een goede beloning zorgen ervoor dat het beroep aantrekkelijk wordt," zegt Ger van Unen, Statenlid van de Zeeuwse SP over deze actie. "We hebben onze buschauffeurs namelijk hard nodig. Het openbaar vervoer moet weer van ons allemaal worden. Het is een basisvoorziening. Wij steunen deze strijders daarom van harte".

 

OPENBAAR VERVOER WORDT UITGEHOLD

Door heel het land springen SP'ers op de bres voor de stakers in het openbaar vervoer. Na jaren van verslechterde arbeidsvoorwaarden vindt de SP het dan ook niet meer dan logisch dat het werk nu wordt neergelegd. En de SP steunt dit van harte, want werkgevers weigeren de hoge werkdruk en het ziekteverzuim aan te pakken.

Terwijl we dagelijks geconfronteerd worden met hoge inflatiecijfers, blijven de lonen fors achter. Door flexibilisering en het asociale aanbestedingscircus wordt het openbaar vervoer steeds verder uitgehold. Om hoogwaardig openbaar vervoer te kunnen leveren is het juist zeer belangrijk dat vaste contracten en werkbare roosters de standaard worden.

Voor de SP bewijst de staking daarom opnieuw dat marktwerking in het streekvervoer faalt en dat het openbaar vervoer weer een publiek goed moet worden. Wij zien daarom graag dat er een eerlijker systeem komt waarbij de overheid weer verantwoordelijkheid neemt en duidelijke kaders stelt aan uitvoerders. Goede arbeidsvoorwaarden zijn daarin een essentieel onderdeel, evenals vervoer van hoge kwaliteit en goede bereikbaarheid.

Reactie toevoegen

U bent hier