h

Gegarandeerd warme buurthuizen ! Dat willen we !

13 september 2022

Gegarandeerd warme buurthuizen ! Dat willen we !

We hebben een motie opgesteld op verzoek van ons bestuurslid Anja Aarnoudse. Ze is bijzonder bezorgd over de winter die komen gaat, in combinatie met de verschrikkelijk hoge kosten die mensen hebben om hun huis warm te houden.

Anja vertelde : “Je weet nu al dat velen in de kou zullen zitten”. Dat moeten we vermijden.

Anja wil dus niets liever dan een sluitende regeling waarbij de gemeente Terneuzen alle dorps- en buurthuizen financieel ondersteunt teneinde bewoners iedere dag van de week in staat te stellen een verwarmd buurthuis binnen te kunnen van 9u ’s ochtends tot 18u ’s avonds.

Van zodra de motie : “Gegarandeerd warm” op de site van de gemeente staat, zullen we de link toevoegen.

 

Hieronder vindt U de volledige tekst van de motie "gegarandeerd warm", die we jammergenoeg terug zullen moeten bewerken om resultaat te krijgen. Een aantal aanpassingen zullen we aanbrengen en opnieuw agenderen. Deze motie werd alom als "warm" onthaald en kan op uitwerking rekenen. 
 

wordt vervolgd.

 

Motie : Gegarandeerd warm.

Constaterende dat :

- De stijgende energieprijzen en de winter in aantocht ervoor zorgen dat nadenken over uitwijkmogelijkheden voor bewoners die thuis geen verwarming meer hebben, geen overbodige luxe is. Immers, de regering wordt nu gevraagd hoe ze ervoor kan zorgen dat niet halve wijken van het gas afgesloten worden omdat de energierekening niet meer in verhouding staat tot het inkomen ;

- Buurthuizen gezien kunnen worden als gezellige ontmoetingsplek maar ook als uitwijkmogelijkheid en opvangplek in barre tijden ;

- Veel buurthuizen in coronatijden behoorlijk ingeteerd hebben op hun vermogen en ook zij moeite kunnen ondervinden met het betalen van hun energierekening.

Overwegende dat :

- Het ontzettend onevenwichtig zou zijn als mochtblijken dat miljoenen aan staatssteun Zeeuws-Vlaanderen binnenkomt ten einde “De Brede Welvaart” te kunnen agenderen en vergeten wordt dat veel inwoners van Zeeuws-Vlaanderen in de kou dienen te wachten op de komst van die “Brede Welvaart” ;

- Het goede nieuws is dan weer dat geen geld besteed moet worden aan dure onderzoeken om te weten dat het niet alléén verstandig maar ook broodnodig is om alle dorps- en buurthuizen in Terneuzen de komende koude periode onverwijld verwarmd open te houden zodat inwoners die toch van het gas afgesloten worden in ieder geval van 9u 's morgens tot 18u 's avonds in een verwarmde omgeving kunnen verblijven.

Verzoekt het college :

- Alle buurt- en dorpshuizen financieel volledig te ondersteunen zodat deze niet afgesloten kunnen worden van het gas ;

- De nodige voorzieningen te treffen zodat alle buurt- en dorpshuizen de komende herfst en winter 7/7 geopend en verwarmd zijn van 9u 's morgens tot 18u 's avonds.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier