h

TOELICHTING COMPENSATIEPAKKET MARINIERSKAZERNE

28 september 2020

TOELICHTING COMPENSATIEPAKKET MARINIERSKAZERNE

Voordat we deze toelichting beginnen willen we uw aandacht vragen voor de volgende belangrijke punten :

 

 

• Natuurlijk is de SP voor een tolvrije Westerscheldetunnel. Daarom heeft de SP in de 2e Kamer een motie mede ingediend. PVDD, Zeeuwse Tweede Kamerleden en de regeringspartijen stemden tegen. Gevolg :  MOTIE VERWORPEN. 

Het was kiezen tussen enerzijds :
De tunnel tolvrij maken = 450 miljoen euro EN de kosten terugbetalen die Vlissingen maakte voor de komst van de marinekazerne
of
De tunnel niet tolvrij maken en wel 650 miljoen euro in Zeeland pompen. 

• Natuurlijk is de SP voor een referendum over het compensatiepakket, een democratisch recht. Met een goede uitleg zal de Zeeuwse bevolking zien, dat het pakket zelfs beter uitpakt voor Zeeland dan de marinierskazerne.

• Het uitlekken van de komst van een extra beveiligde gevangenis vanuit Den Haag was een actie om tegenstand tegen het pakket te creëren, want er waren andere kapers op de kust voor de Delta Law. Daarom werd ook de nadruk gelegd op die gevangenis en niet op het onderzoekscentrum voor ondermijnende criminaliteit. Dat die hard nodig is, blijkt uit de druggerelateerde justitiële acties in Zeeland deze zomer.

 

         
 
 

Daarmee zijn we aan de toelichting gekomen.

 

  •  De SP Zeeland ging ervan uit dat de voorbereidende kosten voor die marinierskazerne gemaakt door de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen, worden terugbetaald en dat is in het door deze 3 overheden en het Rijk ondertekende compensatiepakket opgenomen. GELUKT.
  •  De SP Zeeland had gevraagd om een andere overheidsdienst en die krijgen we in de vorm van die Delta Law, een onderzoekscentrum voor ondermijnende criminaliteit met een rechtbank, een hotel en een penitentiaire inrichting. Dit geeft een zeer behoorlijke sociaaleconomische impuls voor Zeeland. GELUKT.
  •  De SP Zeeland had gevraagd om een volwaardig ziekenhuis in Vlissingen. Er komt een gezondheidscentrum in Vlissingen inclusief een SEH-post (met de faciliteiten die daar al aanwezig zijn, een aardig eind in de richting van dat gevraagde ziekenhuis). Daarnaast krijgt Zeeland een huisartsenopleiding in samenwerking met de Erasmus universiteit. Deze is gezien de pensionering van bijna de helft van de Zeeuwse huisartsen in de komende 10 jaar, hard nodig. DEELS GELUKT.
  •  De SP Zeeland had gevraagd om een Zeeuwse universiteit. Zeeland krijgt in samenwerking met de universiteiten van Wageningen en Utrecht, universitaire opleidingen op het gebied van voedsel, water en energie in een nieuw kenniscentrum in Vlissingen. Met de bestaande UCR en de huisartsenopleiding is dat al bijna een universiteit. Daarnaast wordt ook het HBO, het MBO en de bestaande kenniswerf in Vlissingen meegenomen in dit nieuwe kenniscentrum. Een versterking van het bestaande onderwijs waar de SP Zeeland ook om had gevraagd. Veel meer studenten blijven dan in de provincie, want het werk is er. DEELS GELUKT.
  •  De SP Zeeland had gevraagd om een verbetering van de bereikbaarheid van Zeeland, maar ook binnen de provincie. Er komen 2 intercity’s per uur en 2 sprinters per uur. Naar de busverbindingen wordt gekeken om ze beter op elkaar te laten aansluiten met betere overstapplaatsen en er worden daarnaast innovatieve oplossingen gezocht voor het regionale OV. En een treinverbinding tussen Gent en Terneuzen. DEELS GELUKT.

 Daarnaast krijgt Vlissingen

  • een plaats in het proeftuinproject voor een gasvrije wijk en
  • wordt het stationsplein in Vlissingen opgeknapt als 1e aanzet voor betere overstapplaatsen. Daar komen nl. 3 soorten OV bij elkaar, de bus, de trein en het fietsvoetveer.

Verder worden er onderzoeken gestart naar

o Een 380-kV aansluiting voor Zeeuws-Vlaanderen,
o Een oplossing voor het CO2 overschot van de industrie,
o Een waterstof hub,
o Het financieel versterken van North Sea Port,
o Het loskoppelen Evides van de PZEM.

Samenvatting : 
Verbetering en uitbreiding van het onderwijs,
van vooral de eerstelijns zorg
en van de bereikbaarheid binnen en van en naar de provincie.
Daarnaast een flinke sociaaleconomische impuls,
alles ter waarde van 650 miljoen euro.

Reactie toevoegen

U bent hier