h

Meer belastingen ?

24 juli 2019

Meer belastingen ?

“Minister Ollongren wil kijken naar de mogelijkheid voor gemeenten om meer belastingen te heffen.

Let wel : “In plaats van rijksbelastingen, niet er bovenop,” schrijft Richard Sandee in gemeente.nu op 21 juli 2019.

In plaats van WELKE rijksbelastingen ?

Probleem :

  • Daar de jeugdzorg met 12 % is toegenomen, en de gemeenten niet de nodige financiële steun van het Rijk krijgen, zitten zowat alle Nederlandse gemeenten met de handen in het haar. Na aanhoudende vragen en gesprekken is de Minister overtuigd van de ernst en heeft gezegd dat een gemeente mag “doen alsof” er geen tekort is op de jeugdzorg. Gemeenten mogen namelijk gebruik maken van een “stelpost” voor geld dat mogelijk na 2012 uit Den Haag komt.

Gevolg :

  • Gemeenten moeten dus niet meteen al een sluiting aankondigen (zoals het sluiten van een zwembad op bibliotheek) want het geld komt eraan, echter pas NA 2021.
  • De begrotingsregels schrijven voor dat er t.o.v. een structurele last een structurele baat moet staan. Het probleem zit hem in de belofte van het Rijk dat de toegezegde extra middelen maar lopen tot 2021. De structurele baat-invulling in de balans wordt dus onderbroken en door zo’n begroting zet een accountant onberispelijk een streep.

Oplossing :

  • Gebruik de “stelpost” als een baat. Dan is het jaar 2022, 2023 ook structureel gedekt en is het probleem weg.

Andere keuzemogelijkheid ?

  • Het alternatief is voorzieningen beëindigen of sluiten.
  • “Minister Ollongren wil kijken naar de mogelijkheid voor gemeenten om meer belastingen te heffen” (www.gemeente.nu)

Geloof je het zelf ?

  • Minister Ollongren wil kijken of gemeenten meer belastingen kunnen heffen ?

Wie zal ze treffen ?

Reactie toevoegen

U bent hier