h

Kinderen in armoede in ons Terneuzen

2 juli 2019

Kinderen in armoede in ons Terneuzen

MOTIE 19-07 over het Minima-beleid wordt vanavond in de raadsvergadering besproken door de SP en 50+.

We weten allemaal dat de kostenontwikkeling niet evenredig omhoog gaat met de lonen of uitkeringen in ons land. Minima komen steeds verder achterop.

Het onvermijdelijke gevolg is dat minder gefortuneerden niet kunnen meedoen in de samenleving en ze "participeren" enkel als woord kennen. Ze voelen zich nauwelijks een "participant". Ze worden uitgesloten, komen in de schuldhulpverlening terecht en krijgen een minimumbedrag om van te leven. Het lijken de Middeleeuwen wel. Sommige gezinnen leven van 50 euro per week. Dan is participeren er echt niet bij.

 

Emile Roemer gaf reeds in 2014 door aan Lodewijk Asscher – toen Pvda’s minister van Sociale Zaken in kabinet Rutte II – dat er maar liefst 600.000 kinderen in armoede leven in Nederland.

 

Staatssecretaris Klijnsma kwam toen met 100 miljoen over de brug. Het lukte Asscher niet om dat geld te oormerken. Uit onderzoek blijkt dat : 

-       17 % van de gemeenten heeft niet gemeten wat de impact is van hun eigen beleid  op armoedebestrijding;

-       Slechts 37% van de gemeenten hebben een beeld van hoeveel kinderen in hun gemeente in armoede leven ;

-       4 miljoen van de Klijnsma-gelden werden niet besteed aan armoede onder kinderen. Soms kwam het geld in een algemene pot terecht en werd besteed aan rotondes.

Klijnsma-gelden blijven nog te vaak op de plank liggen.

Zeeland kreeg anderhalf miljoen euro aan Klijnsma-gelden. Terneuzen ontving 236.000 euro (20 dec 2017 www.omroepzeeland.nl). Gelden die bedoeld zijn om kinderen van 0-18 jaar uit de armoede te helpen onder de vorm van ondersteuning in natura.

Het Rijk heeft besloten om in 2021 te onderzoeken of de Klijnsma-gelden de kinderen bereikt hebben.

In ons Terneuzen mag de economie dan misschien booming zijn en er zijn inderdaad meer banen in Terneuzen dan gemiddeld in Zeeland. Alleen, de lonen zijn laag, de criminaliteit en opvang jeugdhulp zullen hoog zijn.(pag. 79/299 Jaarverslag en Jaarrekening 2018). Als er in Terneuzen 150 dossiers in behandeling van budgetbeheer zijn, en 560 personen in een schuldhulpverleningstraject terecht zijn gekomen, kunnen rondom ons misschien wel 400 kinderen in armoede opgroeien. Of veel meer, immers, er zijn 3.500 aanvragen voor het minimabeleid gedaan. Veel mensen die hoopten een bijzondere bijstand te krijgen voldeden blijkbaar niet aan de regels. 

Hoe zit het met de Klijnsma-gelden die bij Terneuzen binnengekomen zijn? Ook deze vraag moet in de Raad gesteld worden.

Reactie toevoegen

U bent hier