h

Het bewuste A4'tje uit Terneuzen

6 juli 2019

Het bewuste A4'tje uit Terneuzen

Een beeldige variant van "het bewuste A4'tje" aangaande Artikel 1 uit de Nederlandse Grondwet zeggende :

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’,

werd donderdag 4 juli 2019 tijdens de raadsvergadering aangeboden aan het college van onze gemeente.

De uitwerking van de aangenomen motie van Groen Links, die ervoor had moeten zorgen dat het eerste artikel uit onze grondwet prominent aanwezig zou zijn in het gemeentehuis, was niet in evenredigheid met de inhoud,
betekenis en boodschap die Groen Links onder de aandacht wou brengen. Immers, het door het gemeentebestuur opgehangen A4'tje werd weliswaar later – na opmerkingen uit de Raad – in een lijstje gestopt, het bleef een ondergesneeuwd kindje.

Groen Links, D66 en de SP hebben toen besloten om een in metaal uitgefreesde tekst te presenteren, een ontwerp uit handen komend van onze fractie-voorzitter Jean-Paul Casteleijn.

Het werd mooi, HEEL MOOI en navenant ontvangen door onze burgemeester.

Waar het aangeboden kunstwerk terecht zal komen is ons nog niet bekend. "Het bewuste A4'tje" heeft er wel voor gezorgd dat we de stappen van "Artikel 1" zullen opvolgen. 

Reactie toevoegen

U bent hier